Szentlászló református temploma

 

Szentlászló református temploma, 1988

 

 

A szentlászlói egyházközség múltja a legenda szerint egészen Pál apostol korára nyúlik vissza, miszerint maga az apostol prédikált itt a Valkó folyó partján. Maga a falu több mint 800 éves múltra tekint vissza, és Szent László magyar királyról kapta a nevét.

A történelmi tények alapján ezen a helyen a jelenleg látható templom a harmadik templom. Az első 1218-ban épült István Despota (vajda) utasítására az ó-hitű rácok (görög-keletiek) részére. Eredetileg fából volt, majd kőből javíttatott és a XVII. század végére nagyon leromlott állapotba került. A templomnak kettős fala volt, így ha támadás érte a falut, a templomban gyülekezők egy alagúton keresztül el tudtak menekülni a közeli kiserdőn lévő ferences rendi kolostorba, melynek a maradványai ma már nem láthatóak. A falu már az 1500-as évek első felében befogadta a reformáció tanait, így a templomot át is meszelték fehérre. 1774-ben kezdték meg a második templom építését. A munkálatokat 1814-ben fejezték be, majd a harmadik, jelenleg is használatban lévő templomot 1878-79-ben építették id. Kelecsényi Mihály helybéli református lelkész idejében. Tégláit itt helyben, Szentlászlón égették ki. Tornyát a II. Világháborúban szétlőtték.

 

A szentlászlói református templom romja a délszláv háború befejezésekor, 1998-ban.

 

 

A délszláv háború során az 1991-es honvédő háborúban a református templom is nagy sérüléseket szenvedett, a falu szinte a földdel lett egyenlő. Az ostrom 152 napja után a falu elesett és hét évig nem lakta senki. A helybéli lakosok menekültként élték életüket. A templom tornyát a szerb szabadcsapatok szétlőtték, három harangját elvitték, ezekről a mai napig sem tudjuk, hogy hol vannak. A falut, a templomot és a parókiát is kifosztották a betolakodók. Egyetlen anyakönyv maradt meg a gyülekezetnél (1962-től napjainkig), valamint sikerült kimenteni az úrvacsorai kelyhet és a keresztelőkancsót a táljával.

 

 

A szentlászlói református templom romja a délszláv háború befejezésekor, 1998-ban.

 

 

A templom felújítása hosszadalmas időt vett igénybe: a munkálatok 1998 és 2017 között folytak Pelényi Margit tervei alapján. 1998-ban erdélyi ácsok a tetőzetet építették újjá, majd az azt követő években a toronysisak került a helyére. 1999-ben új parókiát kapott a gyülekezet, majd 2001-ben a régi lelkészlakot alakították át gyülekezeti teremmé, ahol a hívek ma is összegyűlhetnek egyházi alkalmaikra. Az újjáépített, műemlék templom felszentelésére ünnepi istentisztelet keretében 2018-ban kerül sor.

 

Istentiszteleten résztvevők egy csoportja a templom kertjében, 2018. áprilisában

A szentlászlói női kar fellépése a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház XV. Zsinatán, Szentlászlón, 2017. december 17-én