Archive For 2021.03.03.

A Kálvini Egyház bírósági eltiltása – 2021. febr.

Újabb bírósági ítélet a Kálvini Egyház eljárása ellen Horvátországban

A Horvát Köztársaság
Eszéki Kereskedelmi Bíróságának
Végzésében olvasható (kivonat magyar nyelven – Ref. Sajtóoszt.)

A felperes Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyház jogi ügyében (Kopács, Petőfi Sándor u. 4.) alperessel szemben – Horvátországi Keresztény Református Kálvini Egyház (Laskó, Templom tér 4.) – 2021. február 15. napján a bíróság határozatot hozott az alábbiak szerint:

I. A Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyház mint felperes igényének biztosítása érdekében az alperessel szemben hozott intézkedés a következő:

Tilos az alperesnek (Kálvini Egyház) felperes (HMRKE) jogi személye nevében jogügyletekben eljárnia


a Horvát Köztársaság Pénzügyminisztériuma – Zágrábi Adóigazgatóság, Boškovićeva 5,

a Vallási Bizottság irodája – Közösségek Zágrábban, Mesnička 23,
a Pénzügyminisztérium – Állami Költségvetési Hivatal – Zágráb, Katančićeva 5.

a Pénzügyminisztérium – Államadósság-kezelési Igazgatóság – Az elkobzott vagyon kárpótlásának ágazata, Zágráb, Katančićeva 5, és

a felperes bizonyos jogainak gyakorlásáért felelős egyéb állami vagy állami szerv előtt.

II. Tilos a Horvátországi Református Keresztény Református Egyház és a Horvát Köztársasággal közös érdekű kérdésekben 2003. július 4-én megkötött megállapodásból eredő jogok teljesítését követelnie, valamint az elkobzott vagyon visszaszolgáltatásáért fenti szervek előtt eljárnia az alperesnek, és tilos az ilyen igények teljesítése.

III. Ez az ideiglenes intézkedés addig marad érvényben, amíg az eszéki P-151 / 2019-41 ügyszámú, 2019. november 29-i eszéki kereskedelmi bíróság ítélete véglegessé válik.

IV. A határozat elleni fellebbezés nem késlelteti az ideiglenes intézkedés végrehajtását.

V. Az alperest kötelezik arra, hogy 15 napon belül térítsen meg a felperesnek 2500,00 HRK (kétezer-ötszáz kuna) összeget.

A bíróság a határozatát azért hozta, mert bizonyított, hogy az alperes az ingatlan visszaigénylési eljárásokban folyamatosan eljár jogosultság fennállása hiányában is és minden naptári évben az állami költségvetésből vesz fel forrásokat. Ezt a Horvát Köztársaság vallási közösségekkel fenntartott kapcsolatokért felelős bizottságának irodájával – a Horvát Köztársaság kormányával – kötött megállapodás alapján gyakorolja, bár erre nincs joga, mert ez a jog a felperest illeti, mint a Jugoszláviai Református Keresztény Egyháza jogutódja, amint azt a P-151/2019 jogerős ítélet megállapította.

A csatolt dokumentáció azt mutatja, hogy az alperes intézkedéseket tett az illetékes hatóságok előtt a jogerős ítélet előtt és után, utalva a Jugoszláviai Református Keresztény Egyházból eredő jogutódlásra, bár erre nincs joga, mert annak a felperes a jogutódja: így kárt okozhat a felperes Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyháznak, azaz a felperes követelésének rendezését az alperes jogosulatlan folyamatban lévő eljárásai megakadályozzák vagy jelentősen akadályozzák. Az alperes továbbra is a jogutódlásra hivatkozik a Jugoszláviai Református Keresztény Egyháza utódjaként. Bár erre nincs joga.
(Eszéken, 2021. február 15-én.)

Go Top