A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe és átadása a Nyomdaműhely támogatói részére, Budapesten

 

Kopácsi Kettős János püspök, Budapest, 2017. november

 

 

A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe és átadása a Nyomdaműhely támogatói részére, Budapesten

Budapesten a Vörösmarty téren, 2017. november 18-án, szombaton a reformáció közelgő 500 éves évfordulóját méltó módon ünnepelték.

A vizsolyi Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem egykori kúriájában újra felállított Biblianyomtató Műhelyben, ahol a 16. század egyik legjelentősebb magyar nyomdásza, Mantskovits Bálint a Károlyi Gáspár által elsőként, teljes egészében magyar nyelvre fordított Szentírást, a Vizsolyi Bibliát kinyomtatta, elkészült a Vizsolyi Biblia újabb, immár 21. századi, valódi facsimile kiadása 200 példányban.

2006-ban az ország legjobb szakembereinek segítségével elkészült a korhű nyomdagép, és a 16. századi technikával működő, vízimalom meghajtású, rongypapírt készítő manufaktúra. Az alkotók kézzel kivésték a betűk gyártásához szükséges 375 darab acél verőtövet, és megtanultak eredeti 16. századi papírt meríteni.

Munkájuk gyümölcse már kézbe fogható, az elkészült köteteket a kutatói- és szakmunka, a nyomtatás és kötés anyagi hátterét biztosító támogatók átvehették és köszönetet mondhattak Daruka Mihálynak és munkatársainak, akiknek élete az elmúlt években szinte kizárólag a bibliakiadás tervezése és megvalósítása körül forgott.

 

A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe , Budapest

A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe , Budapest – Vörösmarty tér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyházunk is a kiadói tevékenység támogatójaként volt jelen ezen az ünnepi rendezvényen. Az átvett biblia egy példányát gyülekezeteinkben állítjuk ki vándor kiállítás keretén belül, hogy az eredeti Vizsoly Biblia és története megismerése mellett keresztyén életünkben a Szentírás jelentőségét és központi szerepét is hangsúlyozzuk.

Az ünnepi alkalmat Kopácsi Kettős János szuperintendens igei köszöntése és Tóth Csaba Attila bizonyságtétele és szavalata szentelte meg a Magyar református Egyház részéről a jelenlévők népes gyülekezete előtt. Istené legyen a dicsőség!

Tóth Csaba Attila, Budapest, 2017. november