Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház

Egyházunk, a HMRKE címere, 2017.

 
 
 
 

Egyházi szervezetünk a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi területein szervezett egyház jogutódja.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a független Horvátországban először 1993. február 24-dikén került bejegyzésre Horvátországi Református Keresztyén Egyház néven. A Horvátországi Református Keresztyén Egyház III. Országos Zsinatán, 1999. június 12-dikén, Kopácson a nevét módosította. A Zsinat tagjai Sója Lajos országos főgondnok előterjesztése alapján és az 1. napirendi pont szerint szavazat többséggel döntöttek erről, és elfogadták, hogy „az Egyház nevében szerepeljen a „magyar” jelző. Az egyház módosított neve Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) lett. Püspöke Kopácsi Kettős János lelkipásztor. Az egyház székhelye Kopácson van.

Jelenleg Horvátországban Egyházunk, a HMRKE mellett még három egyházi szervezetben élnek református hívek.

A HMRKE-ből kivált Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház először 1999. március 4-dikén került bejegyzésre Horvátországi Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatal néven, egy lévita lelkész, Lángh Endre kezdeményezésére. Jelenlegi püspöke Szenn Péter pünkösdista lelkipásztor. Székhelye Laskó. 2018-ban a zágrábi misszió egy része vált ki a Kálvini Egyházból, a horvát Branimir Bučanović vezetésével.

A Kálvini Egyház szervezetéből kivált horvát ajkú reformátusok első bejegyzése 2001. májusában történt meg az általuk azóta is használt “Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyház” néven, tordincai székhellyel. Vezetőjük Jasmin Milic, az Anglikán Egyház tagja (püspöke).

_________________________________________

Hungarian Reformed Christian Church in Croatia

Reformatska Kršćanska Crkva Mađara u R.H.

Ez a honlap a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház életébe, működésébe enged betekintést. Kérjük, hogy kísérje figyelemmel írásainkat és véleményét ossza meg a szerkesztőkkel az alábbi email címen: ref.croatia@gmail.com, vagy a honlapon megadott lehetőséggel.

Áldás – békesség!

 

Református Kalendárium, 2022

Tartalomjegyzék

Naptár és igefonál 7. oldal, A meghallgatott imádság 37, Esti Imádság 39, Ima Isten védelméért 40, Mikusa Róbert verse Kopácsra 42, Adventben 43, Novemberi Fohász 46, Cövek Sándor: Fohász 46, Múló Idő – Csányi Sándor sepsei presbiter imádsága a családért 47, Négy Hercegnő – Csányi Sándor verse 48, Hogyan olvassuk a Bibliát? 50, Az én imádságaim 51, Kempis Tamás: Krisztus követése 53, Cövek Ilona: Élsz-e még Sztárai népe? 54, Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz… Imádság 55, 393. dícséret – Imádság 56, A legszegényebbekért – Imádság 59, Közös imádságunk 62, A kövek kiáltanak – Vecseri János (ref. lelkipásztor) verse 87, Békássy Zoltán igehirdetése – Mi a jobb? 67, A jó pásztor – igehirdetés (K.D.) 70, A böjt szerepe életünkben – Varga György igehirdetése 76, „Ha az Úr akarja és élünk…” – Reppmann Dékány Zsuzsanna írása Berta Imre lelkipásztorról 80, Egyházunk esemény naptára 85, Csúzai felújítás, 2021. 87. oldal, XVII. Zsinat – Szentlászló 88, Évforduló: Hercegszöllős – 1576. augusztus 17-18. 89. oldal, Konfirmáció Csúzán 91, Zsinati Tanácsülés Kopácson 92, Konfirmáció a kopácsi református templomban 94, Tanévnyitó Istentisztelet Kopácson 94, Sepse 95, Kálvini Egyház 96, Televízió 97, Sepse – Vizitáció 98, Zsinati Tanács, Kopács 99, Október 31. – Csúzai ünnepség 101, Karancs 102, Szentlászló – megemlékezés 104, Szentlászló – gyülekezeti élet 105, Horvátországi Magyar Közösségünk 108, Eszék – gyülekezeti élet 110, Sepse 111, A vörösmarti református templom 112, Dokumentumok – Mit jelent az idézett bírósági megállapítás? 114, Nyílt levél – minden reformátushoz 115, Esemény naptár 118, MRE Zsinati Elnöksége részére – nyílt levél 131, A kövek kiáltanak – Vecseri János lp. verse 133, Levél a Generális Konvent egyik püspökének – Paukovics Margit, Sepse 134, Jogerős ítélet a két horvátországi református egyház jogutódlással kapcsolatos vitájában 139, A közigazgatási vita: Egyház – Új egyház 142, Végső ítélet a jogutódlásról 145, „Új szintre lépett szeptemberben a horvátországi reformátusok körüli vita Magyarországon” – reflexiók Balog Zoltán nyilatkozatára 149, „Kérdések Balog Zoltán magyarországi református püspökhöz és az ő eddigi rövid regnálásához” 152, Sastanak S Predsjednicom Komisije Za Odnose S Vjerskim Zajednicama 157, Találkozás a Vallási Közösségekkel Fenntartott Kapcsolatok Bizottságának Hivatalának Elnökével 160, Fényképek 163-

A borítón és a kötetben Varga Szakáts Mária rajzai szerepelnek

Az emmausi vacsora (borítón)

A holt Krisztus (65. oldal)

Jézus siratása (Pietà) (103. o.)

Az üres sír (107. o.)

Az olajfák hegyén (148. o.) címmel

Az évkönyv postai kézbesítéssel korlátozott számban Magyarországon is megrendelhető a ref.croatia@gmail.com címen!

FELHÍVÁS

 A Hercegszöllősi Református egyház adományokat gyüjt Kárpátaljára. Az adományokat a Hercegszöllősi Lelkészi Hivatalban veszik át, kedden és csütörtökön 17.00 – 19.00 óráig. Jelentkezni lehet ebben az ügyben a 098 295 703-as telefonszámon Sója Bálint főgondnoknál.   Természetbeni adományaikat Szentlászlón, Kopácson, Vörösmarton és Csúzán a helyi lelkészi hivatalban, vagy a gondnok elérhetőségén adhatják le. Pénzbeli adományokat “Kárpátalja” megjegyzéssel a gyülekezeti pénztárba, illetve az alábbi horvátországi, illetve magyarországi egyházi számlára fizethetnek be átutalással:

Horvátországban: Számlatulajdonos: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Broj Vašeg transakcijskog računa – IBAN (IBAN Számlaszám): HR65 2500 0091 1015 1973 5 SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb (Számlavezető Bank Swift kódja): HAABHR22 Számlavezető Bank neve: Addiko Bank d.d.

Magyarországon: Számlatulajdonos: (HMRKE) Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Számlaszám: 16200230-10032031 IBAN Számlaszám: HU48162002301003203100000000 Számlavezető Bank Swift kódja: HBWEHUHB Számlavezető Bank neve: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

A Református Élet 2021. évi utolsó száma a ” Református Élet 2021. Advent” bejegyzés alatt található olvasható formában.