Archive For 2017.07.12.

Vörösmarti Református Gyerektábor – 2017 július.

Vörösmart, 2017. július

Napi programok

Öt napos angol-magyar és horvát nyelvű gyermektáborban vesznek részt tizennégy éven felüli vörösmarti és csúzai fiatalok július 11 és 15. között a vörösmarti református parókia kertjében és az egyházi épületekben. Idén tizenötödik alkalommal van szokatlan nyüzsgés ezekben a napokban a helyi reformátusok köreiben, mert ez alkalommal is, a kezdeti évek óta kialakult gyakorlat szerint az iskoláskorú gyermekek soron következő generációja találkozhat a nyári szünidőben barátaival és kortársaival.

 

Vörösmart, 2017. július

 

A felnövekedett generáció tagjai segítőként, szervezőként vesznek részt a napi feladatokban, van, aki családos lévén, a munkából hazatérve süt-fős, napközben szendvicseket készít a megéhezett gyermekeknek, tábor vezetőknek.

 

 

Vörösmart, 2017. július

Vörösmart, 2017. július

A házigazda a helyi református lelkipásztor, Varga György, aki a gyülekezet gondnokával és asszony testvéreivel együtt gondoskodik arról, hogy a résztvevők semmiben ne szenvedjenek hiányt. A vendégeik egyrészt a gyermekek, aki helyből, illetve a környező gyülekezetekből érkeztek, másrészt távoli vidékekről származó önkéntesek, akik a református hívó szónak engedelmeskedve tengereken és országhatárokon át is utaztak, hogy megismerjék a helyi reformátusok életét, örömeit. Az Egyesült Államokból érkezett kisbusznyi társaság mellett kárpátaljai magyar fiatalok és erdélyi diákok is örömmel jöttek közénk. Az előző években már megismert barátaink közül is visszatértek néhányan. A nyár elejétől különböző helyszíneken kezdődött evangélizációs és gyülekezeti táborok utolsó állomásaként járnak most közöttünk Tiszaújváros, Váchartyán, és a kárpátaljai Nagydobrony után.

A vörösmarti nyári gyülekezeti tábor a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház idei első nyári tábora, melyet hamarosan követ a csúzai- kopácsi és szentlászlói keresztyén gyermek tábor.

A gyülekezeteinkben megfigyelhető folyamatosan csökkenő gyermeklétszám mellett különösen fontos, hogy a gyermekek és szüleik olyan üzenetet vigyenek haza magukkal, amely alapot és erőt ad arra, hogy kis létszámú közösségeink meg tudják őrizni hitüket, nyelvüket és kultúrájukat a nehéz időkben is.

Vörösmart, 2017. július

Helyi képzőművészek baranyai alkotótábora

Vörösmart, 2012. Bosnyák András festménye

Petrik, 2013: Csendélet

A Csúzai Református Egyházközség minden évben megszervezi baranyai képzőművészek részvételével egy napos alkotótáborát, melyen egy helyi egyházi épületegyüttes, templom és parókia, illetve településein egy-egy jellegzetes utcaképe szolgál “modellként” alkotóművészeinknek.

 

Kehely

Jeszenszky Ágnes, Csendélet Bibliával, 2013.

Misic, 2013: Kopács

M. Matijevic, Várdaróc temploma, 2013.

Keresztes Árpád: Kő temploma, 2012.

Bosnyák A.: Csúza, 2013.

Petrik László: Vörösmart, 2012.

Vidákovics Duró: Vörösmart, 2012.

Petrik: Sepse, 2013.

Az eddigi képzőművészeti műhelyekben vendégeinkként és alkotóinkként köszönthettük többek között Bosnyák András, Dzsokó, Keresztes Árpád, Letic Nevelko, Petrik László, Saric Branka és Zsilinszky Ágnes festőművészeket, akik egy-egy alkotásukkal ajándékozták meg a helyi egyházközséget. Az elmúlt évek során elkészített képekből augusztus közepéig a szentlászlói református parókián látható kiállítás.

 

Dede Smit, Laskó, 2012.

Jeszenszky Ágnes: Csendélet, 2013.

Adrijan H.: Cendélet, 2013.

Jeszenszky Ágnes: Csóza, 2012.

M. Tarcal: Kő, 2012.

Josic 2001. Akvarell.

Letic Nevelko: Kórógy

Jeszenszky Ágnes, 2012.

 

Az érdeklődők támogatásukkal hozzájárulhatnak a művésztelep fenntartásához. A képek kölcsönözhetők, illetve vándorkiállítás keretében szállíthatók. Bemutatásukhoz az alkalom és helyszín pontos feltüntetésével jelentkezéseket várunk az alábbi email címen: ref. croatia@gmail.com.

 

 

Vörösmart, református templom, 2011. Keresztes Árpád festménye

Vörösmart, 2011. Petrik László festménye

Viharkár Vörösmarton

Viharkár Vörösmarton, 2017 július.

A múlt heti heves vihar által okozott károk között a vörösmarti református parókia udvarán történt gyors intézkedést követelő esemény. Az észak felöl magas löszfallal védett és messze földön híres parókia növényekkel és fákkal díszített udvarán a heves vihar megtépázta a több évtizedet megélt örökzöld növényeket. A lakóépülethez közeli fa letört ága nem tett kárt az ingatlanban, de a kert megújítására még ebben az évben szükség lehet.

Jelenleg a Vörösmarti ifjúsági gyerektábornak ad otthont a gyülekezet, a parókia mindennapos használatban van és napközben gyerekzsivajjal teli az udvar, este pedig a tábor vezető önkénteseknek ad otthont az épület.

 

Viharkár a parókia udvarán, 2017. július, Vörösmart

A Kishegyi Honfoglalási Emlékhely avatási ünnepsége, Beregszász, Kárpátalja, 2017. július 1.

 

A Kishegyi Honfoglalási Emlékhely, 2017. július 1., Beregszász.

Szent István király köztéri mellszobra, 2017. július 1., Beregszász.

 

Egyházunk képviseletében Varga György lelkipásztor, főjegyző a Beregszász Alapítvány Kuratóriumának meghívására Beregszászon részt vett a beregszászi honfoglalási emlékhely felavatásának ünnepségén.

Támogatók gyülekezője az esőben, 2017. július 1., Beregszász.

Nagy Béla főgondnok, a Diakónia Osztály igazgatója, Beregszász, 2017. július 1.

Tájékoztatás a KRE Diakóniai Osztály munkájáról, 2017. július 1., Beregszász

Beregszász, Diakóniai Osztály, 2017. július 1.

 

Bár egyházunk egyedüli egyházi támogatóként vett részt az emlékhely kialakításának előkészületében, a több napos látogatás ideje alatt egy egyházi alapítású és fenntartású intézmény, a Beregszászi Református Diakóniai Központ vendégszeretetét élvezhettük. Itt gyülekeztek péntek este közelből és távolból azok a meghívottak, akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal biztosították az emlékhely kialakításának ötletgazdáit, hogy a Beregszász határában fekvő Kishegyen megépülhessen a hét kopjafát és emlékművet magában foglaló emlékmű. A helyi és anyaországbeli közművelődési egyesületek képviselői mellett állami hivatalok és civil szervezetek tagjai is érkeztek anyaországi és határon túli területekről, akik mind szívükön viselik történelmi örökségünk ápolásának mindennapos munkáját. A házigazda, Nagy Béla igazgató úr a diakóniai osztály vezetője és egyben a 108 egyházközséget magába foglaló Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka. Státusza ilyen minőségben is évtizedekre tekint vissza. Mindent tud, ami az egyház életével kapcsolatos és sokat tapasztalt ember. Elbeszélésein keresztül betekintést nyerhettünk a helyi egyház és társadalom életébe, örömeiben és gondjaiban együtt érezhettünk vele a számunkra eddig ismeretlen országrészben.

 

Beregszász-Kishegy, 2017. július 1.

Emlékhely avatás, 2017. július 1., Beregszász.

Emlékhely avatás, 2017. július 1., Beregszász-Kishegy

Alapkőletétel, Emlékhely avatás, 2017. július 1., Beregszász.

Az emlékhely avatásra szombat délben került sor. A helyszíne maga is egy látványosság. A vonzó és minden igényt kielégítő környezet ugyanis a köreinkből ide utazók számára is kedves hely. A szőlő ültetvényekkel, pincével és borászati épületekkel, valamint színvonalas vendég fogadóval ölelt emlékhely kiállítását tekintve Horvátországban is lehetne a „hegy” mellett húzódó híres borvidékünk egyikeként. Nagysága tekintetében legyen elegendő megemlíteni most azt a tényt, hogy a helyszínt Beregszászon biztosító Csizaj Pincészet jelenleg 270 hektár szőlőbirtokot művel Ukrajna egyik legnagyobbjaként, és borait szerte a világon ismerik, forgalmazzák és fogyasztják.

Támogatók névsora, Beregszász-Kishegy, 2017. július 1.

Résztvevők az ünnepségen, 2017. július 1., Beregszász.

Az 1890-ben, kőfejtő munkások által fellelt honfoglalás kori lovassír helyén áll az emlékmű. A Lehoczky Tivadar régész által egykor megvizsgált tárgyak egy honfoglalás kori sír gazdag leletegyüttesét alkották. A süvegcsúcs mellett szablyát, kengyelt és nyílhegyeket, övcsatot, pitykét és egyéb használati tárgyakat is felleltek. Ma a leleteket feltáró és értékelő kutatónak is kijár a tisztelet, aki felismerte ezek felbecsülhetetlen értékét és üzenetét. Tanulmányát azóta más, a közelben feltárt hasonló leletek is megerősítik. Egy hasonló honfoglalás kori közeli és nagyon hasonló (jászberényi) sírban korabeli pénzérméket is találtak, melyek a temetkezés pontos időpontjának meghatározását is megkérdőjelezhetetlenné tették. A székelyudvarhelyi fafaragó művész, Sándor Attila által faragott hét kopjafa a hét vezérre utaló jelként fogja közre a középen elhelyezkedő, Szilágyi Sándor szobrászművész által kőből faragott süvegdíszt egy márvány talapzaton. Az eredetileg ezüstből készült és aranyozott süvegcsúcsot napjainkban a Magyar Nemzeti Múzeum féltett kincsként őrzi.

 

Beszédet mond: dr. Ábrám Zoltán az EMKE országos alelnöke, 2017. július 1., Beregszász.

Beszédet mond: dr. Smuk András, a bécsi Európa Klub elnöke, 2017. július 1., Beregszász.

 

Az ünnepségen jelen voltak és beszédet mondtak a megye és járás vezetői, illetve magas rangú magyarországi vendégek is: Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Adminisztráció elnöke, Dr. Suha György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Alex Róth, Ukrajna szegedi tiszteletbeli konzulja, Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója, Csete László, a Szent György Lovagrend kancellárja. Beszédet mondott Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Smuk András, a bécsi Európa Klub elnöke. Az erdélyi magyarságot az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület képviselte, Ábrám Zoltán EMKE országos alelnök személyében.

 

Varga György lelkipásztor, Beregszász-Kishegy, Igeolvasás a Sám. 7:12 alapján. 2017. július 1.

 

Varga György, egyházunk lelkipásztora Rákóczi Ferenc egyik imádságának elmondásával és egy bibliai üzenettel köszöntötte a megjelenteket Sámuel könyve 7. részének 12. verse alapján: „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!”, majd megáldotta az egybegyűlteket.

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeltük ostorodat. Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól.
Mindazonáltal, ó Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylő választott népedet.
És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak. Adj, Uram azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcseséget, a balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak: Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s valamint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.
Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. (II. Rákóczi Ferenc)

 

Varga György lelkipásztor, Beregszász-Kishegy, 2017. július 1.

 

Az ünnepségen énekszámmal és versmondással közreműködött Beregszászi Olga, Beregszász díszpolgára, valamint Csobolya József, a Magyar Állami Operaház tagja. Az emlékmű elkészítése és az emlékhely felavatása szép példája annak a szolidaritásnak, amely a Kárpát-medence bármely régiójában egyházi, közművelődési szervezetek és állami szervezetek összefogásával gyümölcsözően működhet.

 

Beregszász, a háborús áldozatok köztéri plakátja, részlet. 2017. július 1.

Beregszász, a háborús áldozatok köztéri plakátja, részlet. 2017. július 1.

(Keresztes)

 

Go Top