Archive For 2021.06.26.

XVII. Zsinat, Szentlászló

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 17. Zsinatára került sor a kelet-szlavóniai Szentlászlón 2021. június 12-én szombaton.

A Zsinat az istentiszteletet követően meghallgatta az előző zsinat óta eltelt időszakot is érintő püspöki jelentést, a számvevői és jegyzői, valamint missziói beszámolókat és az előterjesztések alapján határozatokat hozott, melyek a következő éves periódus működését segítik elő a gyülekezetek életében.

A helyi lelkipásztor házaspár és a szentlászlói gyülekezet tagjai látták vendégül az egyházi tanácskozásra kiválasztottak gyülekezetét.

Fényképeink a helyszínen készültek és a résztvevőket mutatják be. (ref. sajtószolg. – HMRKE, 2021)

Go Top