Archive For 2021.11.09.

Hálaadó istentisztelet Csúzán

A Reformáció ünnepén a csúzai református templomban tartott istentiszteletet a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház. A templom külső megújításának hálaadó istentiszteletén az igét dr. Kis Boáz lelkipásztor, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának titkára, jogi tanácsos hirdette a Thesszalonikaiakhoz írott I. levél 5. részének 6. verse alapján.

“Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.”

Az úrvacsorai szolgálatot Kettős Attila szentlászlói lelkipásztor végezte, majd köszöntötte a megjelenteket Kopácsi Kettős János püspök. Varga György lelkipásztor beszámolt a templomfelújítás menetéről, hálát adott az elkészültekért és megköszönte segítségüket mindazoknak, akik hozzájárultak a közösség otthonának felújításához.

A vendéglátó gyülekezet gazdag ebéddel kínálta a Kossuth Ház-ban összegyűlt helyieket és vendégeket, ahol még délután is zajlott az egyház és egyéb ügyeinkről folyó beszélgetés, eszmecsere.

Istennek legyen hála, hogy van még erő és igyekezet templomaink és közösségeink megtartásához és építéséhez, gyarapodásához lelkiekben és testiekben egyaránt.

Karancsiak Kopácson

2021 november 3-án a karancsi Kálvini Reformátusok presbitériumának tagjai folytattak megbeszélést a HMRKE püspökével Kopácson, többek között a település határában levő egyházi földek jövőbeli bérletével kapcsolatban. A püspök felvázolta a presbiterek részére a tulajdoni viszonyokat, melyek a jogutódlás bizonyítása eredményeképpen a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) gyülekezeteit helyezi birtokba, vagyis az eredeti – máig ellehetetlenített – tulajdosok érdekeit kell szem előtt tartania az egyháznak.

A presbiterek – elmondásuk szerint – nem kaptak pontos tájékoztatást lelkészüktől Karancson, ezért kérték a mai találkozóra a HMRKE püspökét, Kopácsi Kettős Jánost.

Mint ismeretes, az 1993-ban jogutódként Horvátországban megalakult HMRKE helyét a tulajdonosi státusban az 1999-ben ebből az egyházból kivált szereplők által megalakított “Püspöki Hivatal” vette át létrejöttét követően hamis módon. A most megjelent presbiterek ennek az egyházi személynek a tagjai mai napig. Szerződéseket kötöttek, bérleti díjat szedtek és azzal maguk gazdálkodtak, az egyházi földeket művelték és a templomot használták, a parókiára az igehirdetéssel és kauzális alkalmak végzésével – az édesapja, volt baranyai esperes által – megbízott lévitát állandó szolgálatra beiktatták. A tulajdonviszonyok megváltozása – jelenlegi rendeződése – folytán kérdésessé vált, hogy rendelkezhetnek-e a továbbiakban ezekkel, az eddig is jogosulatlanul gyakorolt lehetőségekkel? A bírósági döntések és a földhivatali eljárások szerint egyértelműen nem, és erről kérdésükre válaszul tájékoztatta őket a HMRKE püspöke, Kopácsi Kettős János.

A megjelent presbiterek és Kálvini Egyház-beli lelkészük között ma terveznek találkozót, amelyen a fentiekkel kapcsolatos álláspontjukat osztják meg egymás között.

(Ref.Sajtószolg. HMRKE, 2021.11.)

Go Top