Archive For 2021.05.29.

A csúzai templomajtó

A zarándokok az ókorban észak felől megközelítve Jeruzsálemet először mintegy 14 km távolságból pillanthatták meg. A templomot azonban csak a 900 méter magas “látó” hegyről pillanthatták meg, amikor csupán félórányi járásra lehettek a völgytől, ahol a templom tere elhelyezkedett. Az eléjük táruló látvány miatt azt érezhették, hogy útjuk és vándorlásuk a céljához érkezett.
A hegyvidéki templomokat – Csúzán, Vörösmarton és Hercegszöllősön – délről, a Dráva felöl utazva egy-egy ponton már 15 km-es távolságról láthatjuk. A sík, egykor volt ártéri területeket lezáró “hegy” vonulata tövében kell keresnünk a napfényben fehéren csillogó tornyokat.

“Lépjetek be kapuin hálaadással, az ő csarnokaiba dicsérő énekkel,
adjatok hálát neki és áldjátok az ő nevét.” (Zsolt 99:4)

Csúzán a jogviták ellenére is szépen halad a templom műemléki feltárását követően a külső helyreállítás. Elkészültek a nyílászárók és a képünkön is látható kapu, mely sokáig fogja szolgálni a híveket. Istené a dicsőség a horvát állami támogatásból megvalósuló felújításért.

Csúzai felújítás, 2021 május

2021. áprilisában megkezdődött a csúzai református templom külső rekonstrukciója. A templom hosszú időn keresztül nélkülözte fehér ruháját, mert már tavaly bontásra ítélték a falakat borító romlott vakolatot és az állványozást is elkészítették az épület körül. Akkor a tető teljes javításét is elvégezték.
Az elmúlt hetek és napok erős csapadékos időjárása nem hátráltatta a munkálatokat, mert a megfelelő ütemezés mellett minden a tervek szerint halad jelenleg is.

Csúza temploma 1806-ban épült, 1869-ben bővítették, azóta hasonló formájában látható. A most elvégzett feltárások alapján állítható, hogy alapjai a XII. századra nyúlnak vissza, és tudjuk, hogy gótikus jellegű templomát a település már 1301-ben oklevélben jegyezte, a Reformáció idején pedig az egész régióval egyetértésben olyan közösséggé tudott a település lakossága szerveződni, amelynek hatását és jelenlétét ma is láthatjuk a vidéken.

Lelkipásztora a hosszú névsor jelenlegi szolgálójaként Varga György lelkipásztor, gondnoka Pinkert Ida asszony. Istentisztelet minden héten vasárnap 10 óra kezdettel, bibliaórák és egyéb alkalmak hetente többször, rendszeresen megtartott alkalmai a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Csúzai Egyházközsége tagjainak.

Honlapunkon a csúzai református templom harangjának felvétele hallható.

Hálaadás Kopácson

Kopácson van a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház, a horvátországi reformátusokat összefogó történelmi egyházszervezet székhelye.

A napokban, a világjárvány veszélyének enyhülésével elkezdődtek az egyházközség ingatlanjain végzett felújítási munkák. Idén tavasszal a földgáz bevezetését követően a központi kazán cseréje is megtörtént. A kiadásokban az egyházkerület gyülekezeteinek felajánlásai is segítettek, hogy a kivitelezés maradéktalanul megvalósulhasson. A parókia és a gyülekezeti terem, valamint a templomtér gyülekezeti terem része is korszerű központból kapja a meleget. Az alternatív fűtési lehetőségeket is megőrizte a közösség, így biztonsággal, kényelmes körülmények között várhatja a gyülekezet a helyieket és a vendégeket az alkalmain való részvételre.

Ez az önerőből magát fenntartó közösség lehet a példaképe más gyülekezeteknek is, ahol a hívek hajlandók és képesek az egyházi értékeket fejleszteni, fenntartani.

A baranyai és szlavóniai közösségek egyszeri céltámogatása is segítséget jelentett e beruházás esetén a kopácsiaknak. További körültekintő fejlesztések is szükségesek, melyekhez Istentől vár közösségi megerősítést az egyház.

A vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett Kopácsi Kettős János püspök, a híveket a látogató korúton résztvevő országos gondnok és a baranyai esperes, Sója Bálint és Varga György lelkipásztor köszöntötte.

Hálát adunk az Úrnak!

Egyházlátogatás Szentlászlón

2021. május első istentiszteletén a kelet-szlavóniai Szentlászlón járt Varga György baranyai esperes és Sója Bálint országos főgondnok.

Egyházlátogatásuknak célja a Covid korlátozások enyhülése után az volt, hogy személyesen is találkozzanak a horvátországi magyar reformátusság területileg északi és déli gyülekezeteinek tagjaival. Így próbálják felvenni a kapcsolatot egymással híveink a szűkebb hazában, hogy a korlátozásokat követően ismét az egyház missziói terve szerint lehessen istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmakat szervezni, melyeken minden egyház- és gyülekezeti tag részt vehet.

Csiffáry Éva szentlászlói lelkipásztor hirdette a hálaadó istentiszteleten Isten Igéjét, a Megváltó szeretetét, amely minden emberre kiterjed. A látogatókat Dezső László gondnokhelyettes és pénztáros köszöntötte.

Go Top