Archive For 2021.05.06.

Csúzai felújítás, 2021 május

2021. áprilisában megkezdődött a csúzai református templom külső rekonstrukciója. A templom hosszú időn keresztül nélkülözte fehér ruháját, mert már tavaly bontásra ítélték a falakat borító romlott vakolatot és az állványozást is elkészítették az épület körül. Akkor a tető teljes javításét is elvégezték.
Az elmúlt hetek és napok erős csapadékos időjárása nem hátráltatta a munkálatokat, mert a megfelelő ütemezés mellett minden a tervek szerint halad jelenleg is.

Csúza temploma 1806-ban épült, 1869-ben bővítették, azóta hasonló formájában látható. A most elvégzett feltárások alapján állítható, hogy alapjai a XII. századra nyúlnak vissza, és tudjuk, hogy gótikus jellegű templomát a település már 1301-ben oklevélben jegyezte, a Reformáció idején pedig az egész régióval egyetértésben olyan közösséggé tudott a település lakossága szerveződni, amelynek hatását és jelenlétét ma is láthatjuk a vidéken.

Lelkipásztora a hosszú névsor jelenlegi szolgálójaként Varga György lelkipásztor, gondnoka Pinkert Ida asszony. Istentisztelet minden héten vasárnap 10 óra kezdettel, bibliaórák és egyéb alkalmak hetente többször, rendszeresen megtartott alkalmai a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Csúzai Egyházközsége tagjainak.

Honlapunkon a csúzai református templom harangjának felvétele hallható.

Hálaadás Kopácson

Kopácson van a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház, a horvátországi reformátusokat összefogó történelmi egyházszervezet székhelye.

A napokban, a világjárvány veszélyének enyhülésével elkezdődtek az egyházközség ingatlanjain végzett felújítási munkák. Idén tavasszal a földgáz bevezetését követően a központi kazán cseréje is megtörtént. A kiadásokban az egyházkerület gyülekezeteinek felajánlásai is segítettek, hogy a kivitelezés maradéktalanul megvalósulhasson. A parókia és a gyülekezeti terem, valamint a templomtér gyülekezeti terem része is korszerű központból kapja a meleget. Az alternatív fűtési lehetőségeket is megőrizte a közösség, így biztonsággal, kényelmes körülmények között várhatja a gyülekezet a helyieket és a vendégeket az alkalmain való részvételre.

Ez az önerőből magát fenntartó közösség lehet a példaképe más gyülekezeteknek is, ahol a hívek hajlandók és képesek az egyházi értékeket fejleszteni, fenntartani.

A baranyai és szlavóniai közösségek egyszeri céltámogatása is segítséget jelentett e beruházás esetén a kopácsiaknak. További körültekintő fejlesztések is szükségesek, melyekhez Istentől vár közösségi megerősítést az egyház.

A vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett Kopácsi Kettős János püspök, a híveket a látogató korúton résztvevő országos gondnok és a baranyai esperes, Sója Bálint és Varga György lelkipásztor köszöntötte.

Hálát adunk az Úrnak!

Egyházlátogatás Szentlászlón

2021. május első istentiszteletén a kelet-szlavóniai Szentlászlón járt Varga György baranyai esperes és Sója Bálint országos főgondnok.

Egyházlátogatásuknak célja a Covid korlátozások enyhülése után az volt, hogy személyesen is találkozzanak a horvátországi magyar reformátusság területileg északi és déli gyülekezeteinek tagjaival. Így próbálják felvenni a kapcsolatot egymással híveink a szűkebb hazában, hogy a korlátozásokat követően ismét az egyház missziói terve szerint lehessen istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmakat szervezni, melyeken minden egyház- és gyülekezeti tag részt vehet.

Csiffáry Éva szentlászlói lelkipásztor hirdette a hálaadó istentiszteleten Isten Igéjét, a Megváltó szeretetét, amely minden emberre kiterjed. A látogatókat Dezső László gondnokhelyettes és pénztáros köszöntötte.

Go Top