Archive For 2019.12.26.

A Sepsei Református Gyülekezet presbitere karácsonyi üzenete

A Sepsei Református Gyülekezet presbitere karácsonyi üzenete:
(2019 Karácsonyán: karácsonyi jókívánságaimat egy verssel szeretném átadni, amit a napokban költöttem.)

Karácsonyi gondolatok

A legnagyobb ünnepünk bíz szent Karácsony napja,
E napon Urunk Fiát értünk oda adta.
A kis Jézus földre szállott áldást hozva nekünk,
Megengedte, a golgotán szörnyűséget tegyünk.
Ezért ilyen a világunk, ezt Ő nagyon bánja,
Sok a beteg, éhező, a fázó és az árva.
Gondolatban én mostan e kicsiny utcát járom,
Képzeletben, amit látok e sorokba zárom.

Utam során belépek egy gyönyörű nagy házba,
Már kívülről díszíti azt milliónyi lámpa.
Szüleivel lakik ottan egy durcás kisgyermek,
Még sincs boldogság a szép nagy karácsonyfa mellett.
Van alatta sok-sok minden, ruha, csoki, labda,
Semmi nem kell, merthogy ő az X-boxot nem kapta.
Sír az anya a szobában, apa vacsorázik,
Tekintetéből más nem, csak bánata látszik.

Eltávozom most e házból, aztán visszanézek,
Nem pompáznak annyira már a vakító fények.
Lépegetek a sötétben, gondolkodva, csendbe,
Gyertyafényes kis nádasház akad a szemembe.

Ajtót nyitok és mit látok, három piciny gyermek,
Imádkozva térdelnek a karácsonyfa mellett.
Kettő piciny autócska és egy pöttyös labda,
Boldogok hisz ezt nékünk a kis Jėzuska adta.
Vacsorára csontleves van és egy kevés tarja,
A három gyermek mosolyogva teli szájjal falja.
Távoztukkal a szülők is falatoznak szépen,
maradt egy kis kaja még a lábos fenekében.
Boldogság honol e házban, szeretet ės béke,
Beillene akármelyik szép tündérmesébe.

Tovább sétálva most már csak azt kell kitalálnom,
Valóság volt? Agyszülemėny? Vagy csupán csak álom?

Csányi Sándor (Sepse) verse

Istentiszteletek rendje

2019 – Karácsony

Istentiszteletek rendje a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház alábbi gyülekezeteiben:

KOPÁCS:Kedd – Szenteste istentisztelet gyermekműsorral: 15,00Szerda – I. nap úrvacsoraosztással 15,00Csütörtök – II. nap istentisztelet 15,00December 29., vasárnap, istentisztelet 15,00December 31., kedd, Óévi istentisztelet 15,00

SZENTLÁSZLÓ:Szenteste – 17:00 órától Istentisztelet és gyermekműsorSzerda – Karácsony I. nap. 14:00. Istentisztelet és ÚrvacsoraCsütörtök – Kar. II. nap. 14:00. Istentisztelet és Úrvacsora

ESZÉK:Szerda – Karácsony I. nap. 16:00 Istentisztelet és ÚrvacsoraCsütörötök – Karácsony. II. nap. 16:00

VÖRÖSMART:Kedd: 16.00 óra – IstentiszteletSzerda: 9.00 óra – Istentisztelet, úrvacsoraosztásCsütörtök: 9.00 óra – Istentisztelet

CSÚZA:Szerda: 10.00 óra – Istentisztelet, úrvacsoraosztás és17.00 óra – Gyerekek karácsonyi műsoraCsütörtök: 10.00 óra – Istentisztelet

HERCEGSZÖLLŐS:Szerda: 11.00 óra – Istentisztelet, úrvacsoraosztásCsütörtök: 11.00 óra – Istentisztelet

SEPSE:Szerda: 14.00 óra – Istentisztelet, úrvacsoraosztás

Mindenkit várunk szeretettel, alkalmaink nyitottak, kérjük tagjainkat, hogy hívogassanak másokat is.Az istentiszteletek után, illetve a lelkészi hivatalokban kapható a HMRKE 2020-as Évkönyve, kalendáriummal, igei írásokkal, egyházi tanulmányokkal és beszámolókkal, fényképekkel.

Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és küldöttek látogatása Szentlászlón

Pásztor Béla polgármester, 2019. Szentlászló

 

Pásztor Béla, a pest megyei Veresegyház polgármestere 15 fős küldöttséggel érkezett Szentlászlóra 2019. október 31.-én, a templom újjáépítésének ünnepségére. Az istentiszteletet és koszorúzást követően a szeretet ebédre megterített, 250 fős nagyteremben gyülekező helyiek és vendégeik előtt emelkedett szólásra.

„Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a magyar-, a szerb- és a horvát ajkúakat. Köszönöm a meghívást mindannyiunk nevében, akik Veresegyházról érkeztünk. 15-en jöttünk, különböző intézmények képviselőiként, képviselőként és köztisztviselőként. Boldogok vagyunk, hogy egy húsz évvel ezelőtt elkezdett akció ilyen sikeresen zárult. Bennünket a Magyarok Világszövetsége, Patrubány Miklós úr, és a Szövetséggel együtt dolgozó Dobos László szlovákiai író és politikus kért föl arra, hogy segítséget nyújtsunk. Az első tárgyaláson, ahol Ferencz László járási polgármester úr részt vett, ellátogattunk Szentlászlóra is. Láttuk ezt a falut, amelyben egyetlen élő embert láttunk, – holtat nem láttunk, – aki egy portán pucolta a téglát. Megkérdeztük, hogy miért pucolja? Azt válaszolta, hogy hátha épít még valaki belőle házat. Ahogyan Patrubány Miklós úr mondta, a házakon nem volt tető, nem volt ajtó és nem volt ablak. Egy romtelep volt a település.

Látszott, hogy kézi erővel nem sok mindent tudunk csinálni. Ezért segítséget kértünk a köztünk is itt levő Szlovák Zsolt vállalkozótól, aki az egész szállító kapacitásával, markoló gépeivel, teherautóival, munkásaival felvonult ide. Egy hétig itt laktak egy beton bunkerben, és megtisztították az utakat, a közterületeket, hogy ebben a faluban mozogni lehessen. Nyilvánosság előtt is megköszönöm Szlovák Zsoltnak a nagylelkű adományát, amelyet önként ajánlott fel, egy fillér ellenszolgáltatás nélkül. Köszönjük mindnyájuknak, hogy együtt lehetünk ma… tartson ez a baráti kapcsolat nagyon sokáig, mert mindannyiunk lelkének ez az éltető ereje.

A legnagyobb öröm a másik emberen, a másik falun, városon történő segítség. Azt kívánom, hogy Szentlászló lelke legyen mindig boldog, és ha megerősödik, akkor segítsen hasonló módon más településen. Ismételten köszönöm a meghívást, örömmel vagyunk Önökkel együtt, ünneplünk mindannyian boldogan.”

A veresiek ajándékának átadása a szentlászlói reformátusok részére. 2019. okt. 31.

 

Ajándékként átnyújtott a helyi lelkipásztornak egy Szentlászlóról készült kerámiát, melyet a gyülekezet a gyülekezeti teremben helyezett el a veresegyháziak segítségére emlékezve. Pásztor Béla kiemelte a jelenlévő Kelemen Dávid és Ferencz László, valamint Bajusz János és Dezső László újjáépítésben vállalt szerepét, mint akik megismerkedésük idejében fiatalokként nagy szerepet vállaltak a falu érdekében. Isten áldja Szentlászlót, az itt élő minden nemzetiséget.

 

Ferencz László, volt járási vezető üdvözlése, 2019. Szentlászló.

Ferencz László, mint egyike azoknak a jelenlévő személyeknek, akik elsőként felvették a Szentlászló nevét viselő településekkel a kapcsolatot szólt ezután az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy az együttműködés kezdetben a magyarországi Szentlászló nevet viselő települések irányába indult, de pár évet követően kiterjedt az egész Kárpát medencére. Húsz év után az együttműködésben résztvevők közül sokan megöregedtek, de most ismét találkozhattak, és az új arcok mellett sokan felismerhették egymást. Húsz év gyümölcsét láthattuk ma egy nagyon jól sikerült program keretében. Az elmúlt időszak eredményeiért köszönetét fejezte ki mindenkinek aki előbb, vagy később a közös munkához csatlakozott.

Ferencz Lászlót követte köszöntésével az Ernőfalvai Járás nevében a járás képviselője. Elmondta, hogy jó érzéssel töltötte el az, hogy közösen ünnepelhettük ma a szentlászlói református templom teljes felújítását. Örömmel töltötte el, hogy mind a Magyar-, mind a Horvát Kormány felismerte a szentlászlói templom felújításának jelentőségét és számosan csatlakoztak a programhoz. Hívőkként elmondhatjuk, hogy nekünk a templom az Isten háza, ahová köszönetet mondani és fohászkodni járunk. Kívánsága szerint a szentlászlói templom legyen a jövőben az a hely, ahol a közösség erősödik, ahol a gyülekezet egybegyűl és közösen magának és másoknak is segítségére lehet. A gyülekezet lelkipásztorának megköszönte mindazt, amit a templomért, és különösen a hívekért tett, és munkája folytatásához jó egészséget kívánt. A felújított templom jó alapja a gyülekezet további felvirágoztatásának.

 

Kelemen Dávid iskolaigazgatót köszönti Pásztor Béla polgármester, 2019. október 31., Szentlászló

Az Ernőfalvi Járás képviselője szólt az egybegyűltekhez. Szentlászló, 2019. október 31.

 

Kettős Attila lelkipásztor ezek után megköszönte mindenkinek a jelenlétét Szentlászlói Református Egyházközség ünnepségén. A Reformáció egyik vezérgondolatát és hitvallását idézte: Egyedül Istené a dicsőség! Ez hálaadásra buzdít mindnyájunkat, bármilyen módon és igyekezettel vettünk is részt abban a közös munkában, amelynek végső célja nem más, mint Istennek mindent jóra fordító akaratát és segítségét felmutatni az egész világ előtt. Isten kegyelme és dicsősége mutatkozzon meg hasonló módon minden megjelent testvérünk életében és otthoni közösségében úgy, ahogy azt Szentlászlón is megtapasztalhattuk. Az Isten adjon nekünk olyan további alkalmakat jelen ünnepünk mellett a hétköznapokban is, melyeken tudunk találkozni és beszélgetni egymással. A távolról és az elmúlt időszakban érkezett támogatások és támogatók mellett megköszönte mindazoknak a munkáját is, akik a mai találkozás és együttlét sikerében közreműködtek. Felajánlásaikkal lehetett gazdagon megterítve az asztal étellel itallal, biztonságos a hosszú autóút a messziről érkezők számára, szállás készítve azoknak a vendégeinknek, akik az estét is velünk töltötték ezen az október végi napon a szentlászlói reformátusok közösségében.

Mindezek a beszédek után az étel előtti imádság elmondásával megkezdődött a szeretet ebéd a 250 főre megterített közösségi házban.

 

A Magyarok Világszövetsége elnöke Szentlászlón

Patrubány Miklós elnök (MVSZ)
Patrubány Miklós elnök (MVSZ)

A Szentlászlói Kultúrházban Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke köszöntötte 2019. október 31-én a jelenlévőket az alábbi szavakkal:

„Meghatódva vettem részt a mai ünnepségen, mert felidéződtek bennem azok a jelenetek, melyeket 22 évvel ezelőtt megtapasztaltam ebben a faluban. Amikor 1997 elején kivonták az ENSZ békefenntartó csapatokat innen, melyek orosz csapatok voltak, és amikor még nem térhetett vissza a falu népessége, hiszen ez nem volt még Horvátországnak átadott terület, másnap itt voltam, mint a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese.”

Patrubány Miklós felidézte, hogy Zakariás Attila építésszel és a helyi vezetőséggel együtt szervezték és irányították a székelyföldi ácsok szentlászlói újjáépítő munkáját nagy részben saját anyagi erejéből. Láthattuk, hogy a templom állapotának legkritikusabb szakaszában, a teljes összeomlást megelőzve két hónap alatt újra tető volt a templomon. Szavai szerint egyetlen ház sem állt akkor Szentlászlón, a romokból kellett mindent újjáépíteni. „Visszaemlékszem, hogy Ferencz László volt a polgármester, és Gajnok Illés úr a presbitérium részéről volt folyamatosan jelen. Eszékről szivárogtak ki az emberek, hogy kezdjék az újjáépítést.

Meghirdettük a Magyarok Világszövetsége nevében a Szentlászló Újjáépítése programot, amellyel az egész baranyai háromszögben elpusztult magyar települések újjáépítését szerettük volna támogatni.” Az előzőekben elhangzott, hogy milyen hosszú a sora azoknak, akik a szentlászlói újjáépítésben részt vettek és Patrubány Miklós is köszönetet mondott azoknak a települési polgármestereknek Magyarország szerte, akik a Világszövetség munkáját támogatták. Veresegyház, Bakonyszentlászló, Vácszentlászló nevét említette először, mint azoknak a településeknek a nevét, „amelyek elsőként jelentkeztek a hívó szóra”. Hálaadással zárta szavait Isten felé, és mindenkinek köszönetet mondott, akik segítettek, hogy a település romjaiból újjáépülhessen. Patrubány Miklós elnök úr székely és erdélyi emberként ezután a Reformáció évfordulójára utalva felhívta a figyelmet arra, hogy „jól véssük az eszünkbe, hogy mi, Magyarok adtuk az emberiségnek a vallásszabadságot, mi iktattuk először törvénybe a felekezetek egyenlőségét, az 1568. évi Tordai Országgyűlésen.” Tavaly, ennek az országgyűlési határozatnak a 450 éves évfordulóján, a Magyarok Világszövetsége kezdeményezésére a január 7-i emléknapot a Vallásszabadság Napjává nyilvánította a Magyar Országgyűlés. „Reméljük, hogy január 7-dike nem csak Magyarországon lesz a vallásszabadság napja, hanem egész Európában, természetesen Horvátországot is ideértve, és az egész világon…

És végül, engedjenek meg egy záró gondolatot. Ahogy ma együtt ünnepeltem Önökkel, – Kiss Endre úrral, a sárospataki református lelkésszel együtt, akivel érkeztem, – és láttam ezt a virágzó gyülekezetet, ujjongott a lelkem és nevetett egyik szemem. Másik szemem viszont könnybe lábadt, mert nagyon szerettem volna, ha nem az istentisztelet végén, zárt körben énekeljük el a magyar Himnuszt és a Székely Himnuszt, hanem az istentisztelet keretében, és azok a szentlászlói kislányok, akik olyan szépen énekeltek, bárcsak egy magyar dalt is énekeltek volna. És azért lábadt könnybe a szemem, mert felsejlett itt a Szerémség határán, ahol vagyunk, hogy 4-500 évvel ezelőtt a Szerémség volt a legszebb magyar vidék. És miután Újlaki Bálinték ellen, akik Prágából a huszita tanítást hozták valóságos vallásháború indult, a katolikus egyház és sajnos a Magyar Királyság egyaránt fellépett, és szabályosan kiűzte a Szerémségből a magyarokat, mert ők huszita vallásúakká váltak. Ma már a Szerémségben alig lehet magyar embert találni. Nem szeretném, ha Szentlászlóra is ez a sors várna. Ebbéli szándékukban erősítse meg Önöket az Isten! Köszönöm, hogy itt lehettem.”

A MVSZ elnöke mondott beszédet az ünneplők előtt a Kultúrházban, 2019. október 31.-én

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZENTLÁSZLÓN

Veréb József írását

olvashatjuk a Veresi Krónikában (Veresegyház hivatalos lapja – 2019. december havi számában).

„Amikor először jártam Szentlászlón, a házaknak nem volt ablaka és teteje. Derékba tört villanyoszlopok, leomlott falak, elszenesedett gerendák látványa fogadott. Jöttem, mert tenni akartam valamit az itt élőkért.” Szlovák Zsolt – Veresegyház

“A többségében magyarok lakta falu, a horvátországi Szentlászló a délszláv háború idején a leghősiesebb ellenállást tanúsította a „Nagy Szerbiáért” harcoló szerb csetnikek és a Jugoszláv Néphadsereg túlerejével szemben.

1991. október 1-jén az agresszorok akna vetőkkel és ágyúlövedékekkel lerombolták a falu református templomát és a több hónapig tartó harc folyamán a település szinte összes lakóházát. Az itt élő magyarok és horvátok életük árán is ellenálltak, míg végül a megmaradt emberek menekülésre kényszerültek. A 152 napon át tartó véres küzdelem komoly áldozatokat követelt, „akik idős koruk vagy sebesülésük miatt nem tudtak elmenekülni, azok mind odavesztek.”

A település 1998 nyaráig lakatlan maradt, időközben a természet visszahódította az ember alkotta és a hadsereg által könyörtelenül romba döntött építményeket. Az élet él és élni akar, a romeltakarítással elkezdődött az újjáépítés. 1998-ban a Magyarok Világszövetségének eszéki találkozójáról Szentlászlóra, az Árpád-kori magyar településre utazva, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és Szlovák Zsolt vállalkozó a helyszínen szembesült a háború következményeivel.

Ezt követően Szlovák Zsolt kilenc munkatársával, négy teherautóval, két markolóval, a saját megélhetésüket biztosító rakománnyal, élelemmel, gyógyszerekkel és takarókkal felszerelkezve az elsők között érkezett a lerombolt településre. Jött, mert segíteni akart! Ahogy egy-egy telken végeztek a romok elhordásával, másnap már a visszatelepültek kezdték ásni és betonozni a házak alapjait.

Pásztor Béla polgármester a következőképpen emlékezett erre a szívszorító időszakra: „A Szlovákiában élő magyar író-politikus, Dobos László által szereztünk tudomást a horvát országi Szentlászló településen történtekről, az ott élő emberek kiszolgáltatott helyzetéről. Ennek okán Dobos úrral elmentünk a településre, ahol szörnyű látványban volt részünk. Romba dőlt építmények, elaknásított területek, felszaggatott vasúti sínpárak, járhatatlan utak mindenhol. Hogyan tudnánk segíteni? Felmerült a kérdés mindannyiunkban. Végül minden lehetőséget figyelembe véve, az engedélyek beszerzését követően a veresegyházi Szlovák Zsolt, – aki egy jó lelkű, tehetséges vállalkozó ember – segítőkezet nyújtott. A munkatársaival, erőgépekkel egy héten át romeltakarítást végeztek, majd ezt követően szép lassan beindulhatott az élet.”

Két évtizednyi idő telt el sok türelemmel és gyötrelemmel a település lakóházainak, középületeinek és templomának újjáépítése során. Szentlászló református temploma végül magyar kormányzati forrásból újult meg, így kerülhetett sor a 2019. október 31-i ünnepségre.

Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő-testülete, és – a saját költségén a romeltakarításban segítséget nyújtó – Szlovák Zsolt, a Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyház részéről az ünnepi alkalomra meghívást kapott, melynek az érintettek örömmel tettek eleget. A veresegyházi delegáció részt vett a szentlászlói református templom teljes körű újjáépítésének és a Reformáció évfordulójának ünnepségén, az ünnepi istentiszteleten. A templomi szertartás után megkoszorúzták a független Horvátországért folyó harcban elhunyt katonák és civil áldozatok emlékhelyét, majd ezt követően a falu lakosságával közös szeretetebéden vettek részt. Az ünnepség keretében Pásztor Béla polgármester és Szlovák Zsolt „Elismerő és Köszönő Oklevél” elismerésben részesült.”

VERÉB JÓZSEF

(in.: Veresi Krónika

Veresegyház hivatalos lapja – 2019. december hó.

https://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_1912.pdf )

Ádventi Kirándulás – Szenna

Adventi kirándulás résztvevői a szennai református templomban

A vörösmarti, csúzai és hercegszöllősi hívek ádventi kirándulása

De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, (Lukács ev. 1.13-14.)

A szennai református templom

A hercegszöllősi református gyülekezet 2019. december 7.-én ádventi kirándulást szervezett. Az előző évek gyakorlata szerint mára hagyománnyá vált az ádventi hetekben a gyülekezet és a szomszédos falvak hívei számára szervezett kirándulás. A karácsonyi hetek az ajándékozás jegyében telnek el, és ez a kirándulás is ajándék a hívek, érdeklődők számára. Nem csupán az ádveni koszorúk, kivilágított karácsonyfák megtekintése, hanem az ünnepekre való készülésnek lelki tartalommal való megerősödése, templomok meglátogatása, biblia versek olvasása és meghallgatása, ének, és imádság gyakorlása is egy keresztyén gyülekezeti kirándulás lényege. Az utazásunk során szinte egész nap együtt vagyunk, és így van alkalmunk találkozásra, beszélgetésre, társalgásra is.

A kirándulás alkalmával megnéztük a szigetvári Magyar – Török Barátság Parkot, Zrínyi Miklós és Szulejmán szobrát.

Ibafára látogattunk a Pipamúzeumba, ahol az ibafai rigmust lehetett megtanulni és gyakorolni nagy mulatság mellett: „Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa papi fapipa.”

Szennán, a református templomban a helybeli lelkipásztor tartott érdekes előadást a legszebb somogyi festett kazettás templomról.

A Lukács 1,13-14 biblia versek hangoztak el, hogy ádventi üzenetként szülessen meg a szívünkben a hit, szeretet és a reménység. Az énekeskönyv 428 énekét énekeltük el: „Mennyben lakó én Istenem, Vedd füledbe dicséretem!…”

A skanzenben látható régi somogyi házakat is megnéztük, majd a kaposvári ádventi vásár meglátogatásával fejeztük be a napot. Köszönjük Istennek, hogy áhitatra és tanulásra, közösségi alkalomra indító napot zárhattunk az utazásunk végén, hogy Krisztus születésének ünnepére készülve feltöltekezve a testvéri közösségben várhatjuk az örömhírt, evangéliumot délvidéki gyülekezeteinkben! Soli Deo Gloria!

A kirándulást Varga György lelkipásztor és Sója Bálint gondnok szervezték. Köszönet a fáradozásaikért!

ADVERTISING AND REVIEW in CROATIA AFTER 16 YEARS!


The Osijek Commercial Court, under the leadership of judge Dr. Mirjani, handed down the verdict pertaining to a legal succession case filed in 2003 between two Reformed denominations in Croatia: the Hungarian Reformed Christian Church in Croatia and the Calvinist Reformed Church.
It was declared that the legal successor of the former Reformed Christian Church of Yugoslavia is the Croatian Hungarian Reformed Christian Church registered in Croatia in1993. The current superintendent of this church is the Honorable János Kopácsi Kettős.

The Court has ruled that the Calvinist Reformed Church and its representatives are not permitted to identify, reproduce nor use any official documents, nor any personally identifiable numbers, particulars such as statistical number, tax number, registry number or the religious
identification number of the successor Church.

The honourable judge’s statement made it clear that the two churches are two independent legal entities. The Church, led by Bishop János Kopacsi Kettős was officially registered on February 24, 1993. The Calvinist Reformed Church was officially registered on March 4, 1999.

The Court found that the testimony of witnesses Josip Kel (chief curator of the Calvinist Church) and István Bogárdi Szabó (currently Bishop of the Reformed Church of the Hungarian Reformed Church and President of the Hungarian Reformed Synod) was in contradiction of the
documents submitted to the Court. Thus the court did not accept these testimonies.

The testimony of Endre Lángh’s witness was deemed by the Court to be neither true nor logical as it also contradicted the evidence presented in the documents of the file.

The various Church credentials submitted by the Calvinist Church (such as the letter of acknowledgment signed by the bishops of the General Convention) were found to be unreliable; that they were requested by the applicant to serve his own purposes. Therefore, these letters were not considered by the Court to be worthwhile evidence or decisive in resolving the matter.

On the basis of the assessment of the evidence submitted, the Court found that the successor church organized a committee of seven-members at the 2nd Synod in Laskó. Bishop Endre Lángh explicitly refused to recognize the Synod’s decision and organized an alternative Synod after which he filed an application at the Central Statistical Office to register a new church in Croatia.

The authority was aware that Endre Lángh had been a representative of the Reformed Christian Church before. However, as a representative of a new church, Lángh continued to represent himself as a representative of the Synod which he had refuted and claimed that his newly-founded church was the veritable successor. He claimed to have been the representative and successor to a formerly existing church which had only changed its name. His claim is without basis because the church he represents is a newly-founded church originally led by himself, that is, by Bishop Lángh (the second bishop of this church was Pastor Lajos Csáti-Szabó and the current leader is Péter Szenn).

Therefore, the Court found that the plaintiff’s claim on behalf of the HMRKE, represented by Bishop János Kopácsi Kettős, was well-founded and is to be upheld in its entirety. From the evidence presented, It is particularly clear that the applicant is the legal successor to the Croatian Reformed Christian Church, registered in 1993 and issuing from the former Reformed Christian Church of Yugoslavia.

(RefSajtó – HMRKE)

https://www.facebook.com/horvatorszagireformatusok/posts/724320524728507

Go Top