Archive For 2018.09.13.

Szerbia – Horvátország

A HMRKE címere

A RKE címere

 

 

 

 

 

 

 

 

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és a szerbiai Református Keresztyén Egyház képviselői Nemzetközi Egyházi együttműködési szerződés keretében működő közös lehetőségeiket és feladataikat tekintették át a lelkészi vezetőségek soron következő tanácskozásán, Újvidéken. A 2018. augusztusában megtartott találkozón magyarországi és felvidéki egyházmegyei és egyházközségi képviselők mellett a két országban, Horvátországban és Szerbiában működő kerületek képviselői vitatták meg az együttműködés eddig megvalósult eredményeit.

A találkozón elhangzott, hogy a határon túli magyar és egyetemes református értékek tiszteletben tartása mellett a két kerület a saját liturgiája szerint végzi istentiszteleti szolgálatait. Kölcsönösen elismerik egymás önállóságát és tevékenységeik közös bővítésére törekszenek. Nyitottságukat nyilvánítják ki más református egyházakkal való együttműködésre és területükön más református gyülekezetek befogadására is készek. Munkájukról és eredményeikről folyamatosan tájékoztatják egymást, elismerik a már területükön működő társegyház, gyülekezet önálló jogi személyiségét. Az Egyház reformációját óhajtják a Szentírás szellemében.

A Sola Scripura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus és Sola Deo Gloria hitvalló teljességében törekszik mindkét egyháztest Isten Országát építeni a jövőben is.

Az Egyházak együttműködésükről való szándékukat és a fentiekben megfogalmazottak szerinti elhatározásukat hivatalos dokumentumban is megpecsételik a közeljövőben.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház minden területén működő református közösséggel jó kapcsolat kialakítására törekszik. Együttműködése a horvát függetlenségi háborút követően az egyháztesttől elszakadt Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyházzal az elmúlt időszakban nemzetközi egyházi közvetítéssel rendeződött, de a szintén elszakadt Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház és az abból a közelmúltban kivált Zágrábi Misszió közeledése a megosztásra törekvő magyarországi egyházi körök tevékenysége miatt sajnálatos módon megrekedt.

 

Go Top