Archive For 2021.07.28.

Gyülekezeti ingatlan keresetlevél – Kopács

A kopácsi ingatlanokkal kapcsolatban a Magyarországról folyósított működési támogatások fedezetével a Kálvini Egyház peres úton kívánja a gyülekezet ingatlan tulajdonjogát megszerezni a Kopácsi Református Egyházközségtől.

Mint ismeretes, a két horvátországi református egyház közötti egyik különbség abban nyilvánul meg, hogy az egyik felekezet (Kálvini Egyház), ahol tudta, kiszakadását, majd megalakulását követően az országos központ alá vonta az előbbiekben gyülekezetek tulajdonában volt ingatlanokat (földek, templomok és parókiák, kertek). A napokban Szenn Péter aláírásával elküldött keresetlevél a kopácsi reformátusok tulajdonjogát vitatja, sőt a Horvát Kormány álláspontjára hivatkozik miszerint: “Mint alperes (t.i. a kopácsi református gyülekezet) a bizonyítási eljárás nélkül, de csak a formális telekkönyvi eljáráson keresztül, a kérelem alapján szerezte meg a tulajdonjogot (a telekkönyvi határozat alapján), ami ellentétes a Kormány véleményével, mert a felperes (t.i. a Kálvini Egyház) tulajdonában van minden ingatlan a Horvát Köztársaságban…” (“Kako je tuženik bez provedenog dokaznog postupka, već samo kroz formalistički zemljišnoknjižni postupak temeljem zamolbe stekao upis prava vlasništva (temeljem zk. rješenja), a koje je suprotno upravo Mišljenju Vlade RH jer je tužitelj vlasnik svih nekretnina na području cijele RH…”)

Szemünk láttára folyik a horvátországi református közösségek kifosztásának kísérlete egy szűk csoport részéről. A bíróság komoly nyomás alatt lehet, ha a keresetet, amely magyarországi állami támogatással és a Horvát Kormányra való hivatkozással él, jóváhagyja és kitűzi a tárgyalást az ügyben.

Kép: 2019 április 13. Presbiterek a kopácsi református templom előtt – Presbiteri Konferencia – Ref. Sajtóosztály, HMRKE

Go Top