Presbiteri Konferencia – horvátországi vendégekkel, 2018. május 26.

Sellyei festett fatábla, 2017

 

Tanítva őket, hogy megtartsák mindaztamit én

parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok

minden napon a világ végezetéig (Mt 28,20).

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranyai területi Szervezete Kis-köri Konferenciát tartott 2018. május 26-án az ormánsági Sellyén. A református templomban Szénási János lelkipásztor nyitó áhítata után „Engedelmeskedni Jézusnak” címmel ugyancsak ő tartotta meg előadását, melyet kiscsoportos foglalkozások követtek, majd szeretetvendégségen vettek részt a megjelentek. A Presbiteri Szövetségről Fóris Györgyné tartott előadást, melyet ének, versszavalás és hozzászólások követtek. Örömünkre szolgált Pál Tamás csányoszrói lelkipásztor szolgálatát és kedves bizonyságtételét hallanunk.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek képviselői ez alkalommal Csúzáról, Szentlászlóról, Eszékről és Vörösmartról látogattak el a helyi szervezők meghívásának eleget téve Sellyére, ahol a templom mellett a régi parókia felújított, és a gyülekezeti terem megfelelően kialakított termeiben és helyiségeiben érezhették a keresztyén református egység és közösség Szentlélek által megáldott és ember által szét nem választható elevenségét. Lelkészeinket Varga György csúzai lelkipásztor képviselte.

Reméljük, hogy a vendéglátást hamarosan Horvátországi helyszínen viszonozhatjuk. A határ menti két régió, Dél-baranya és az Ormánság közös múltja és hasonló nehéz sorsú jelene teszi különösen aktuálissá a két egyházrész képviselőinek alkalmankénti találkozását. Fontosságát pedig az a közös törekvés erősíti, mely a presbitereken keresztül a bizonyságtevő Lélekről vall otthoni gyülekezeteinkben…

Képeink a konferencián készültek:

Sellyei református presbiteri konferencia, 2018. május 26.

Barkó Antal lelkipsáztor emléktáblája a sellyei öreg parókia falán, Sellye, 2018

Szeretetvendégség, Sellye, 208 május 26.

Horvátországi résztvevők a Sellyei Presbiteri Konferencián, 2018. május 26-án, Sellyén

Presbiteri Konferencia, Sellye, 2018. május 26.

Sellye, református templom, 2018.

Sellye, 2018. május 26.

Nagy Attila Gyula, MRPSZ/BTSZ elnök a Sellyei Presbiteri Konferencia vezetője, 2018. május 26.

Templomi köszöntőbeszéd, Sellye, Presbiteri Konferencia, 2018. május 26.

Szeretetvendégség a sellyei régi ref. parókia melléképületében, 2018. május 26., Sellye