Archive For 2021.12.24.

Szenteste, 2021

Keresztyén Testvéreim az Úrban,

Van-e nagyobb öröm annál, hogy Isten Krisztusban leereszkedett hozzánk, és testet öltött közöttünk? Létezik-e nagyobb örömüzenet, mint hogy megszületett a világ Megváltója? Van-e nagyobb szeretet ennél: „…úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”. Jn. 3:16

E végből a karácsony a legörömtelibb keresztyén ünnep, mert a legnagyobb Isteni szeretetről tesz bizonyságot minden ember számára. Krisztus születése ne csak egy nevezetes dátum legyen számunkra, amelyet várunk és megünneplünk, hanem legyen igazán az, aminek lennie kell: Immánuel; Velünk az Isten minden időben. Valóban Krisztus szülessen meg a mi szívünkben is, hogy egész lényünk az övé lehessen…

Ezekkel a gondolatokkal és az isteni eleve elrendelt igazsággal minden református testvérnek, más vallású keresztyén felekezethez tartozó hívőnek, és nem utolsó sorban minden jóakaratú embernek kívánunk Istentől megáldott Karácsonyi Ünnepeket és békés, egészséges 2022. esztendőt.

Kopácsi Kettős János

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház lelki vezetője

Draga braćo i sestre,

Ima li veće radosti od činjenice da je Bog po Kristu došao među nas ljude? Ima li radosnije vijesti od te da je rođen Spasitelj svijeta? Ima li veće ljubavi od te da je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga Sina da svi koji ga vjeruju u njega mogu imati život vječni? (Ivan 3,16).

Zato je Božić najradosniji kršćanski blagdan jer nam svjedoči nevjerojatnu ljubav Božju za svakoga čovjeka. Po Kristovom rođenju došlo nam je svjetlo istinsko koje obasjava svakog čovjeka kako bi sigurno mogao ponovno uspostaviti zajedništvo s Bogom.

Neka našim srcima zavlada radost, nada, vjera, zahvalnost za najveći dar neba kojega smo dobili po Kristovom rođenju. Neka Božić bude više od datuma u godini kojega ćemo prigodno obilježiti. Neka Božić bude ono što doista treba biti – Emanuel Bog s nama svakoga trenutka našega kršćanskog života. Neka Krist doista bude rođen u našim srcima kako bi cijelo naše biće pripadalo Njemu.

Svim reformatskim vjernicima, svim kršćanima pripadnicima drugih kršćanskih crkava i svim ljudima dobre volje neka je sretan Božić i blagoslovljena Nova 2022. godina.

Biskup Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj

Kopácsi Kettős János

Református Élet 2021. Advent

Megjelent egyházi lapunk, a Református Élet adventi száma, mely a gyülekezeti lelkipásztoroknál a lelkészi hivatalokban átvehető gyülekezeti tagjaink részére.

Mennyei Édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked a mögöttünk levő időszakért és hálát adunk jótéteményeidért. Hozd nekünk az aranyat érő esőt, mely meglocsolja a földet és amely a te akaratodból előkészíti a jövendőt, amely nekünk kenyeret ad, és boldogulást biztosít. Kérünk téged, hogy a mi lelkünket is öntözd meg a te igéddel, hogy a lelkünk, szívünk, testünk, húsunk, vérünk, csontjaink hasonlóképpen a földhöz, amely körül vesz bennünket és életet ad, szintén legyen a te örömödre. Elsősorban a lelkünkért kérünk téged, mert te a lelkünket gondozod és ápolod, hiszen a te Fiadban, az ő lelkében és testében jöttél közénk. Add, hogy a magunk alkalmatlansága, kishitűsége, bizonytalankodása ellenére most is őt érezzük és őrá vágyjunk itt a magunk közösségében, nemcsak ebben az órában, hanem a mi mindennapjainkban is, reggel, nappal és éjszaka. Kérünk és köszönjük neked, hogy gondot viselsz ránk, tégy így ezután is, ha kedves ez előtted. A te Szentlelkeddel áldd meg családjainkat, szeretteinket, gyülekezetünket. Jézus nevében fohászkodunk hozzád, ámen.

Go Top