REFORMÁTUS NAP Csúzán – MEGHÍVÓ

REFORMÁTUS NAP Csúzán – MEGHÍVÓ

2023. január 28. 11.00 órai kezdettel

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa “Református nap” címmel 2023. január 28-án konferenciát szervez a Csúzai Kossuth Házban, melyre a gyülekezet és egyházunk tagjain kívül is mindenkit szeretettel várunk.

Az alkalom 11 órakor református istentisztelet keretében kezdődik, majd ebéddel folytatódik. A délutáni órákban tíz perces részletekben előadásokat hallhatunk helyi, magyarországi és határon túli előadók által készített témakörökben, melyet hozzászólások, vélemények, szabad és nyílt beszélgetés, eszme- és tapasztalatcsere követ. A részletesebb programról a magyarországi egyházkerületekből érkező vendégekkel való pontos egyeztetést követően honlapunkon és internetes felületeinken hírt adunk.

Három éve és néhány hónapja, a szentlászlói templom újjáépítésének ünnepére D. Szabó Dániel lelkipásztor, a Magyarországi Presbiteri Szövetség kárpátmedencei külügyi tanácsosa az alábbi köszöntést küldte az ünneplő gyülekezetnek:

“…Nagy gazdagság, ha lelki értékeket elveszítő világunkban Isten megőrizte bennünk az együtt sírás és együtt örülés mennyei ajándékát, és különös kiváltság, ha valaki itteni közösségeink mindkét érzéshullámában együttmozdulhatott, kifejezve, hogy nem emberi élethelyzetek felületes megítélésében gyakorolja magát, hanem sebek felismerésében, kimosásában, bekötözésben, és a gyógyító mozdulat irgalmas samaritánusi örömeiben.
Most pedig egy félmondattal sem léphetünk tovább a Nehémiás-i és Ezsdrás-i, romokat újjáépítő különböző szintű életekért, rangokért, kormányzatokért történő hálaadásunk nélkül. Legyen övéké a szívből jövő köszönet, s legyen Istené egyedül a dicsőség!
De legyen és maradjon meg az imádság mindnyájunk szívében, hogy ezek között a falak között Isten Igéjének hirdetése és Szentlelkéért történő esedezésünk folytán a megtérés és újjászületés csodája, az Ő Országának növekedése bontakozhat ki, melyben az Ő kegyelméből történő nemzeti megmaradásunk és gondozásunk reménysége is benne foglaltatik, a még ellenségeinkre is kiáradó áldásokkal egyetemben.
Szülessen meg majd minden gyülekezeti együttlétben a megdicsőülés hegyének az a pillanata, amikor történelmen, birodalmakon, múlton és jelenen túl nem látunk már mást, csak egyedül Jézus Krisztust, a megfeszítettet és feltámadottat, a Békesség Fejedelmét, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, s akinek visszajövetelét várjuk egész hívő keresztyén világunkkal egyetemben.”

Had lássuk gyülekezéseinken keresztül egymásban és magunkban a Krisztust, a feltámadottat, akinek üzenete legyen hallható szóban és cselekedetben. A csúzai reformátusok, mint házigazdák szeretettel teljes, mindenki előtt nyitott közösségét tiszteljük meg jelenlétünkkel ezen a napon.