Archive For 2020.03.04.

Konfirmáció 1994. (!)

Elüldözöttek Közössége, Eszék – központ
Konfirmáció 1994. szeptember 4.

Balról jobbra
Sarac Laura, Bellye
Marunica Lidia, Kopács
Tóth Tatjana, Kopács
Fischer Ágnes, Kopács
Kern Klaudia, Kopács
Miskolci Emese, Kórógy
Csapai Imre, Kopács
Szőke Szabolcs, Kopács
Sándorka Róbert, Kopács
Bocka Lóránt, Kő
Mušić Dalibor, Pélmonostor
Rosta István, Kő
Tóbijás József, Benge
Mitevski Ines, Eszék*
Mitevski Nives, Eszék*
Kovács Zoltán gondnok (Szentlászló)
Szabó Imre lelkipásztor,
Kopácsi Kettős János lelkipásztor

  • a testvérpár nincs a képen

(Református Egyházi Fotógyűjtemény, Kopács, 2020.)

Bibliakörök gyülekezeteinkben

(Máté 18:19-20) “Igazán mondom nektek: ha közületek ketten itt a földön egyetértenek mindabban, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mindig ott vagyok közöttük.”

A téli időszakban, böjti napokon és heteken a hercegszöllősi, sepsei, csúzai és vörösmarti asszonykör tagjai bibliaórákat tartanak. Minden héten kedden, szerdán és csütörtökön összegyűlnek és énekszóval és imádkozással töltenek el másfél-két órát. Varga György lelkipásztor legutóbb Jónás könyvét magyarázta, de az általános irodalmi érdeklődés miatt ennek kapcsán beszélgettek Babits Mihály költészetéről is. A közös együttlétek alkalmával az asszonyok közül ki-ki elhozza teli süteményes tálját is, a záró kötetlen beszélgetések során recepteket cserélnek és híreket, melyek a gyülekezetek életével kapcsolatosak. Néha a búcsúzkodás is – jó magyar szokás szerint – eltart egy ideig, pedig ez a közösség a gyülekezeti élet alkalmain kívül gyakran találkozik egymással, lakóhelyeik kis falvakban lévén. Hiába, jól érzik magukat egymás közösségében, mert úgy érzik, hogy Isten is megáldja az együttléteket.

Alkalmaink:

Hercegszöllős – kedd

Csúza – szerda

Vörösmart – csütörtök

14.00 órai kezdettel.

Go Top