Archive For 2020.03.11.

A Ref.Világszövetség Horvátországban

A Református Világszövetség képviselői, Evelyn Martin és Hinnerk Schröder Eszékre érkeztek 2001. március 10-én, hogy a volt Jugoszláviai Keresztyén Egyház jogutódja, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 1999-es III. Zsinaton elfogadott határozatai, valamint a Kálvini Egyház alapítását követően tájékozódjanak a Horvátországban a háború után felállt református egyházi szervezetek életéről.

A találkozón, melyre az Eszéki Evangélikus Templomban került sor, jelen volt Balla Tibor, Dobos Ágoston, Gajnok Illés, Jakab Sándor, Janc Aranka, Kopácsi Kettős János, Nagy Gitta, Pándy-Szekeres Dávid, Szabó Dániel, Varga Mária.


A Világszövetség által kedvezményezett horvátországi egyházi személyek egyházszakítással kapcsolatos felelősségéről a látogatók csak informálisan voltak hajlandók nyilatkozni. Gajnos Illés, az országos egyház pénztárosa kérdésére sem nyilatkoztak az egykor Lángh Endre által képviselt “püspöki hivatal”-hoz érkezett anyagi támogatásokról, azok elszámolásáról annak ellenére sem, hogy azokat a Laskói Zsinaton tartalmi és formai okokból nem fogadták el évekkel azelőtt. Ismeretes, hogy a Zsinat új beszámoló elkészítésére kötelezte a ’93-98 közötti két fős gazdasági bizottságot, Lángh Endrét és feleségét.

A megbeszélés kedélyes hangulatban, de eredmények nélkül ért véget. Sikertelensége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Világszövetségben a horvátországi részvétel hamarosan lezárult, illetve a Református Világszövetség részéről “szerecsenmosdatásba” fordult.

Bibliakörök, Vörösmart – 1960

Vörösmart 1960.
Vecseri János lelkipásztor, Ember János gondnok

Bibliaórák Hercegszöllősön, 2020

Hercegszöllősön, és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház más gyülekezeteiben is a téli időszakokban rendszeresek a bibliaórai alkalmak.

Számos helyen a szomszédos települések egyháztagjai is összejárnak és a korai alkonyat beköszöntéig együtt énekelnek, imádkoznak és kedveskednek egymásnak süteménnyel, üdítővel.

Ahol nem belakható a parókia, ott helyi egyháztag által felajánlott helyiségben szól az ige a testvéri közösségekben, mint például Sepsén.

A hercegszöllősi református gyülekezetben a parókia lakói által használt helyiségek mellett az iroda ad otthont a híveknek, vagy nagyobb létszám esetén a gyülekezeti terem, ami kellemesen fűthető a téli időszakban.

Isten ad békességet és jó kedvet, egészséget az imádkozó lelkeknek. így van ez Hercegszöllősön is, ahogy korábbi évtizedekben is működött.

Sepsei templom

Varga Lajos gyerekkori munkája, fatáblán.

Bibliakörök – Vörösmart – 1960-as évek

Vörösmarti bibliakör a 1960-as években, Vecseri János lelkipásztor vezetésével.

Református Világszövetség 2001

A Református Világszövetség képviselői, Evelyn Martin és Hinnerk Schröder Eszékre érkeztek 2001. március 10-én, hogy a volt Jugoszláviai Keresztyén Egyház jogutódja, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 1999-es III. Zsinaton elfogadott határozatai, valamint a Kálvini Egyház alapítását követően tájékozódjanak a Horvátországban a háború után felállt református egyházi szervezetek életéről.

A találkozón, melyre az Eszéki Evangélikus Templomban került sor, jelen volt Balla Tibor, Dobos Ágoston, Gajnok Illés, Jakab Sándor, Kis Aranka, Kopácsi Kettős János, Nagy Gitta, Pándy-Szekeres Dávid, Szabó Dániel, Varga Mária.

A Világszövetség által kedvezményezett horvátországi egyházi személyek egyházszakítással kapcsolatos felelősségéről a látogatók csak informálisan voltak hajlandók nyilatkozni. Gajnos Illés, az országos egyház pénztárosa kérdésére sem nyilatkoztak az egykor Lángh Endre által képviselt “püspöki hivatal”-hoz érkezett anyagi támogatásokról, azok elszámolásáról annak ellenére sem, hogy azokat a Laskói Zsinaton tartalmi és formai okokból nem fogadták el évekkel azelőtt. Ismeretes, hogy a Zsinat új beszámoló elkészítésére kötelezte a ’93-98 közötti két fős gazdasági bizottságot, Lángh Endrét és feleségét.

A megbeszélés kedélyes hangulatban, de eredmények nélkül ért véget. Sikertelensége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Világszövetségben a horvátországi részvétel hamarosan lezárult, illetve a Református Világszövetség részéről “szerecsenmosdatásba” fordult.

SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK

A bibliai Ige bíztat: “szüntelenül imádkozzatok” (I.Thesszalonika 5:17).

Bátorítás ez, hogy kéréseinket, kívánságainkat Istentől kérjük, de gondjainkat, problémáinkat, bánatainkat is imádságban az Atyának mondhatjuk el. A Biblia arra is tanít, hogy az imádság ereje nagy (Jakab 5:6) és akármit kérünk Jézus nevében, megcselekszi azt, hogy Istené legyen a dicsőség.


A bibliaórákon Baranyában, és Szlavóniában imádkozó hívek jönnek össze, hogy közösen énekeljenek, hallgassák az igét. Borkó Julianna idejében Kopácson a bibliaköri alkalmakra 100 lélek is összegyülekezett.

Napjainkban már látszámában megfogyatkozott, és lelki életében is meggyengült a délvidéki református hívek közössége.
Bibliaórákra, bibliaköri alkalmakra azonban még mindig összejárnak a gyülekezetből a tagjaink, és sok régi imádság, vers, ének ekkor kerül elő.

Honlapunkon (reformatus.hu) és képeinken is ilyen, közösen elmondott és énekelt írások, versek imádságok olvashatók, melyeket számos alkalommal forgatunk egymással és Istennel közösségben:

– a délvidéki énekeskönyv 401 sz. énekéhez ifj. Gyenge Károly írt még verseket,

– a várdaróci Péter Magdolna versei

– Cövek Ilona (Várdaróc ) verse

– Kébert Irma (Csúza) összegyűjtött imádságai

– Cövek Sándor (Csúza) imádsága


Soli Deo Gloria!

Csúza, Varga György református lelkész

Go Top