Archive For 2020.03.16.

A Szabadság Istentől Jön

“Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!… ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.” Zsolt 50:14,23.

A Szabadságharc évfordulójának előnapján a magyar történelemben olyan sokszor áhított egyik legfontosabb eszményéért, a szabadságért fohászkodó énekkel emlékezünk és köszöntjük azokat a hősöket, akik életüket áldozták hitükért.

Isten áldja meg emléküket, hogy szavaik, tetteik és cselekedeteik a mi lelkünkben is megteremje azokat a gyümölcsöket, amelyek olyan fontosak számunkra, hogy teljes életünk lehessen.

2020. március 15.

Mai ünnepnapunkra ajánlott énekünk a délvidéki énekeskönyv 213. dícsérete. A dallam és a szöveg Kováts Lajos szerzeménye.

Éljen a szabadságharc! Hitedért és igazságodért Isten áldása mellett állj mindig, magyar!

Te hozzád szól énekem

1. Te hozzád szól énekem,
Én jó magyar népem,
Aki nehéz harcokban,
Vérezel már régen.
Fogadjad meg tanácsom
És írjad szívedben,
Melyet néked szólok most
Igaz szeretetben.

2. Szabadságért kűzködől,
Vágyol boldogságra,
Sok könnyedet hullatod,
De ugyan hiába,
Mert igazi megrontód
A te bűnöd néked
Ettől meg nem szabadít
Ember fia téged.

3. Mégis e nagy bajodnak
Vagyon orvossága,
Édes Atyád a mennyben
Készített számodra.
Haljad meg hát magyarom
Ez igaz beszédet,
A szerető Atyának
Üzenetjét neked.

4. Immár Betániába
Mindnyájan elmenjünk,
Elfelejtett Mesternek
Lábához leüljünk;
Egy szükséges dologról
Drága igét halljunk,
Értünk megholt Krisztusnak
Hűséget fogadjunk.

Go Top