Bibliakörök gyülekezeteinkben

(Máté 18:19-20) “Igazán mondom nektek: ha közületek ketten itt a földön egyetértenek mindabban, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mindig ott vagyok közöttük.”

A téli időszakban, böjti napokon és heteken a hercegszöllősi, sepsei, csúzai és vörösmarti asszonykör tagjai bibliaórákat tartanak. Minden héten kedden, szerdán és csütörtökön összegyűlnek és énekszóval és imádkozással töltenek el másfél-két órát. Varga György lelkipásztor legutóbb Jónás könyvét magyarázta, de az általános irodalmi érdeklődés miatt ennek kapcsán beszélgettek Babits Mihály költészetéről is. A közös együttlétek alkalmával az asszonyok közül ki-ki elhozza teli süteményes tálját is, a záró kötetlen beszélgetések során recepteket cserélnek és híreket, melyek a gyülekezetek életével kapcsolatosak. Néha a búcsúzkodás is – jó magyar szokás szerint – eltart egy ideig, pedig ez a közösség a gyülekezeti élet alkalmain kívül gyakran találkozik egymással, lakóhelyeik kis falvakban lévén. Hiába, jól érzik magukat egymás közösségében, mert úgy érzik, hogy Isten is megáldja az együttléteket.

Alkalmaink:

Hercegszöllős – kedd

Csúza – szerda

Vörösmart – csütörtök

14.00 órai kezdettel.