Zsinati Tanács ülés, Kopács – 2022.07.11.

A missziói terv teljesítésének első félévi lezárása és az év hátralévő részében tervezett egyházi programok, folyó ügyek megtárgyalása napirendi pontjaival nyitotta meg a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanács ülését Kettős Attila főjegyző, szentlászlói lelkipásztor július 11-én hétfőn, kilenc órai kezdettel, Kopácson.

A nyitó áhítatot Erdős János zsinati titkár tartotta a Galátziabeliekhez írott levél 6. részének 2 verse (6:2;5) szerint: “2. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét… 5. Mert ki-ki a maga terhét hordozza.” a két, látszólag ellentmondásban álló és egymáshoz közeli vers értelmet nyer a felsorolt képekben. A gyülekezeti élet résztvevő tagjai számára ma is szól Isten eligazító igéje, amint a galátziabeli egykori gyülekezet ismeretlen tagjai számára szólt Pál apostol szavain keresztül, aki ezt mondja: a bűn mindent feszíteni kívánó terhe mellett úgy álljatok, mint kövek, amelyek erősítik egymást a folyó menti töltésben, vagy épített falban, de mindeközben ki-ki a maga életében szerzett tapasztalatok által kap erőt, hogy viselje a megpróbáltatásait.

A három órás tanácskozás sorra vette a nyári gyermek táborokkal, a szeptemberben kezdődő iskolai hitoktatással, az állammal megújuló kölcsönös érdekű szerződéssel, a szabadságolások során szükséges helyettesítésekkel, földbérleti szerződésekkel és ingatlanokkal kapcsolatos ügyeket, és a közelmúlt egyházszervezeti történéseit érintő eseményeket és további szükséges lépéseket.

A gyűlésen, melyen a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház összes gyülekezeti gondnoka megjelent, elhatározás született arról, hogy amennyiben a pandémia engedi, akkor a jövőben a tanács az üléseit havi rendszerességgel megtartja.

Kérjük olvasóinkat, hogy hordozzák imádságaikban keresztyén közösségünk minden tagjának életét, boldogulását!

fotó: a HMRKE Zsinati Tanács ülése a kopácsi református templomban, 2022. július 11. (Ref. Sajtószolg.)