Sepsei keresztelő Csúzán

Kis közösség nagy ünnepe 

A keresztelő örömteli, családi ünnepség. Összejönnek a család tagjai, testvérek nagynénik, unokatestvérek, hogy részesei legyenek a ünnepi alkalomnak.

A sepsei Szécsényi család is, a rokonok kíséretében május 22-dikén megkeresztelte gyermekét a templomi istenisztelet alkalmával. Sepsei szempontból  maga a remény megtestesülése egy ilyen alkalom a gyülekezetre nézve és hálaadásra való lehetőség valamennyiünk számára az Istennek. Isten készíti a lehetőséget, a Krisztusba vetett hit pedig adja az erőt ahhoz, hogy a keresztségben növekedhessen a Szentlélek által élő emberi lélek.

A Biblia tanítása a keresztelésről

A Bibliában Keresztelő  János végezte az első szertartást, amikor Jézust megkeresztelte a Jordán folyóban. Ez a jelkép a keresztény vallások szerves eleme. A feltámadott Jézus küldetéssel bízza meg tanítványait amikor Galileában egy hegyre hívja őket és így szól hozzájuk: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28. rész, 18-20 vers).

A keresztség egy életre szól. A hívő emberek számára ez egy lehetőség arra, hogy Krisztus tanításainak követője legyen a gyermek és eszerint éljen. A keresztelés által a szülők megteremtik a gyermeküknek a közösségi hovatartozás alapjait is. Sepsén és más gyülekezeteinkben is Isten áldja meg a megkeresztelteket, a gyermekeket, akik még nem részesültek ebben az áldásban, és mindazokat, akik segítik őket, hogy útjukon végig kísérjék őket. Áldás, békesség!