Konfirmáció Csúzán, 2022

2022. május 29-én népes gyülekezet előtt konfirmációs istentiszteletre került sor Csúzán a református templomban. Hitvallásuk meghallgatása után a gyülekezet felnőtt tagjaivá fogadta a fiatalokat. Nagyon jó volt látni a megtelt padokat és részese lenni az Isten tavaly felújított és átadott szent hajlékában megtartott ünnepnek.

A helyi lelkipásztor, Varga György tiszteletes hirdette az igét Lukács evangéliuma 14. részének első hat verse alapján.

Ezek az igeversek így szólnak:
“Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme, ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: -Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? – De ők hallgattak. Erre kézenfogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt: – Vajon, ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? – Nem tudtak erre mit felelni.”

Tudtak viszont felelni fiataljaink a feltett kérdésekre, amely bizonyosságát jelenti annak, hogy a hit ismereteit is elsajátították a felkészítő konfirmandus hittanórák kereteiben. A Bibliában foglalt tudomány és bizonyságtételek ismerete és megvallása elkísérik őket útjukon a következő esztendőkben, évtizedekben. Sokan az idősebbek közül is élénken emlékeznek azokra a bibliai történetekre, hitvallás kérdésekre és feleletekre, amelyek összefoglalják a keresztyén élethez szükséges útmutatást, hálaadást, bátorítást és vígasztalást. Életük ezeken keresztül összekapcsolódik a helyi gyülekezet tagjainak életével, szeretteikkel még szorosabb kapcsolatba kerülnek, és Krisztust megváltójuknak elismerve a Szentlélek ajándékozza meg életüket, annak minden napján. Ahogy az ige mondja: “A rád bízott drága kincset őrizd meg, a bennünk lakozó Szent Lélek által.” (2Tim. 1:14)

A fiatalok ünnepélyes hitvallására és fogadalomtételére szokásainkhoz híven a szülők, nagyszülők, keresztszülők jelenlétében és a gyülekezet közössége előtt került sor. A konfirmáltak: Kuruc Alex, Nagy Norbert, Pinkert Anna.
Urunk áldása kísérje őket!

Konfirmáltak imádsága:

“Nem vagyunk mi nagy keresztyének – csak kicsinyek, de a Te nagy kegyelmed elég nekünk is. Ébressz fel minket kis örömökre és nagy hálára, mindazért, ami máris a miénk: a megígért hitért, amit elfogadhatunk; a még tökéletlen engedelmességért, hogy mégsem tudunk megtagadni Téged; és a reménységért, amivel még jobban, szentebben, teljesebben reménykedhetünk, mindazért, amit Te készítettél számunkra Jézus Krisztus halála által – és amit ígértél – feltámadása által. Ámen.”

Pünkösd vasárnapján az egyházközség azon tagjai, akik kellőképpen felkészítették magukat az Úrvacsorában való részvételre, az Úr asztalához járulnak és a szent jegyekben részesülnek.