A Szabadság Istentől Jön

“Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!… ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.” Zsolt 50:14,23.

A Szabadságharc évfordulójának előnapján a magyar történelemben olyan sokszor áhított egyik legfontosabb eszményéért, a szabadságért fohászkodó énekkel emlékezünk és köszöntjük azokat a hősöket, akik életüket áldozták hitükért.

Isten áldja meg emléküket, hogy szavaik, tetteik és cselekedeteik a mi lelkünkben is megteremje azokat a gyümölcsöket, amelyek olyan fontosak számunkra, hogy teljes életünk lehessen.