2020. március 15.

Mai ünnepnapunkra ajánlott énekünk a délvidéki énekeskönyv 213. dícsérete. A dallam és a szöveg Kováts Lajos szerzeménye.

Éljen a szabadságharc! Hitedért és igazságodért Isten áldása mellett állj mindig, magyar!

Te hozzád szól énekem

1. Te hozzád szól énekem,
Én jó magyar népem,
Aki nehéz harcokban,
Vérezel már régen.
Fogadjad meg tanácsom
És írjad szívedben,
Melyet néked szólok most
Igaz szeretetben.

2. Szabadságért kűzködől,
Vágyol boldogságra,
Sok könnyedet hullatod,
De ugyan hiába,
Mert igazi megrontód
A te bűnöd néked
Ettől meg nem szabadít
Ember fia téged.

3. Mégis e nagy bajodnak
Vagyon orvossága,
Édes Atyád a mennyben
Készített számodra.
Haljad meg hát magyarom
Ez igaz beszédet,
A szerető Atyának
Üzenetjét neked.

4. Immár Betániába
Mindnyájan elmenjünk,
Elfelejtett Mesternek
Lábához leüljünk;
Egy szükséges dologról
Drága igét halljunk,
Értünk megholt Krisztusnak
Hűséget fogadjunk.