Archive For 2023.01.24.

Előkészületek – Református nap

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház “Református nap” című programja a már szétküldött meghívókkal összhangban – és csupán egyetlen óhajtott pontban nem teljesülve – 2023. január 28-án, szombaton kerül megrendezésre Csúzán. A délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel, keresztelővel és köszöntésekkel szolgálnak a helyi lelkipásztorok. A rendezvény programjai során a hívásunkat meghalló és elfogadó 8 magyarországi és határon inneni lelkipásztor segíti majd a munkájukat egységben, szép szervezett rendben, melyre Isten áldását kívánjuk valamennyien.

A délutáni programok előtt közös ebédre és kötetlen beszélgetésekre kerül sor. A programokban a presbiterek és egyháztagok által végzett gyülekezeti munkával és hitvallás- és bibliaismereti tanításokkal kapcsolatos előadások szerepelnek. Azoknak, akik újonnan csatlakoznak közösségünkhöz, vagy vendégként Magyarországról érkeznek közénk kifejezetten erre a napra, bemutatkozik közösségünk.

Addig is, míg személyesen találkozhatunk, kérjük olvasóinkat és támogatóinkat, hogy imádságban legyenek velünk a készülés örömében, és így adjanak erőt ahhoz, hogy elhatározásaink és erőfeszítéseink a jövőben a Krisztus egyházához méltó gyümölcsöket szüljenek. Legfontosabb az isteni kegyelem által való növekedés közösségünk minden tagjának, országhatárokon innen és túl.

Építkezés és megújulás.

Képeinken a bellyei református templom látható. A korábbi, romos állapotról a felvétel 1995-ben, a csodás felújítottról pedig 2023-ban készült. Egyházunk folyton építkezik, és a megújulás kívánságának lelkületével igyekszik megfelelni Istentől rendelt céljainak.

(Ref. Sajtó, Horvátországi M.R.K.E., 2023)

Go Top