Archive For 2023.01.01.

Laskó – Kalendárium

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház napokban megjelenő 2023-as Kalendáriuma a benne található leghosszabb tanulmányban Laskóval foglalkozik. A lelkészi hivatalokban hozzáférhető és jelzése szerint belső használatra szánt, a gyülekezeti hívek érdeklődésére számot tartó kiadvány (melynek első megjelenése 2004. évi) a sorozat 20. kötete, ugyanis a gyülekezetek önerejéből megjelelő klasszikus kalendárium formátumban kiadott könyv az első kiadás óta eltelt mindegyik éven megjelent. Idén a Szentlászlói Református Egyházközség és a Csúzai Bibliakör támogatásával vált lehetségessé a nyomtatás, melyért a kiadás anyagi terhét viselő köröknek ez úton is köszönetet mondunk a horvátországi magyar reformátusság nevében.

“Laskó egykori története, és jelene fontos számunkra, mert egyházunk egy gyülekezete is ott él, alapításáról, működéséről számos tanulmány és értekezés, valamint forrásközlés megjelent már egyházunkkal kapcsolatban is. A legutóbbi megjelent forráskiadvány dr. Lovas Eldina munkája nyomán született “A laskói presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei 1804 és 1865 között” (Zapisnici prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865. godine) címen. 2022-ben egyházunk még akadályoztatva van abban itt helyben, hogy történelmi épületeit, templomát és parókiáját birtokba vegye. A Délszláv háború alatt megszállt település sokat szenvedett és megosztottságát a mai napig nem tudta legyőzni. Nem tudjuk, hogy mennyi időbe telik, amíg a háborús jóvátétel a sokat szenvedett reformátusok számára is megvalósul, de addig is jelezzük, hogy hitünk és kultúránk megőrzéséről közösségeink nem mondtak le és nem is áll szándékukban a jövőben sem azt megtagadni, ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy örökségünk ismereteit ápoljuk és elmélyítsük a következő generációk tagjai számára is.”

Képeinken Laskó református temploma látható a naplementében.

Go Top