Archive For 2023.01.18.

Meghívó – Református nap

MEGHÍVÓ

2023. JANUÁR 28.

REFORMÁTUS NAP

M e g h í v ó

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház országos szervezete, valamint a Csúzai Református Egyházközség és a HMRKE Zsinati Tanácsának tagjai, szoros együttműködésben a helyi gyülekezettel 2023. január 28-án 11.00 órakor a csúzai „Kossuth Ház”-ban istentiszteletet, és azt követően református konferenciát tart.Az alkalomra szeretettel várjuk tagjainkat és vendégeinket!

Délelőtt 11 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, melyet közös ebéd követ.

A délután kezdődő konferencián előadásokat hallgatunk negyedórás részletekben

– a Heidelbergi Káté mai aktualitásáról,

– kárpátaljai református iskolák lehetetlen-és-mégis-lehetséges körülményeiről,

– egy magyarországi református alapfokú művészeti iskola fenntartójának 15 éves tapasztalatairól,

– világrendváltásról a Jelenések könyve 21. részében foglaltak alapján,

– a világhírű Tokaji borvidék borfajtáiról (borkóstolóval egybekötve), valamint

– a Globális Keresztyén Allianszról,

– és egy kiemelt előadásban arról, hogy milyen fontos a régi egyházi levéltári iratok megőrzése és tárolása, valamint a mai iratok pontos rendezése és nyilvántartása egy kutató professzor szempontjából, (és általában is, miért fontos ezeket a néha feleslegesnek tartott adminisztratív ügyeket úgy kezelni, mint az egyházi- és kulturális örökség része, ha szeretnénk, hogy az utánunk jövő generáció megismerve majd a munkánkat, magát is jobban meg tudja becsülni…)

Megjelenésére számítunk és szeretettel készülünk az alkalom szép rendben történő lefolyására.

A rendezvény szervezői főtiszteletű Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét kérték fel a „Református Nap” fővédnökéül.

Észrevételeiket, hozzászólásaikat várjuk internetes felületeinken a www.reformatus.hr, illetve a facebook-on, a „horvatorszagireformatusok” cím alatt.

Istennek legyen hála és dicsőség!

Go Top