Református Élet 2021. Advent

Megjelent egyházi lapunk, a Református Élet adventi száma, mely a gyülekezeti lelkipásztoroknál a lelkészi hivatalokban átvehető gyülekezeti tagjaink részére.

Mennyei Édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked a mögöttünk levő időszakért és hálát adunk jótéteményeidért. Hozd nekünk az aranyat érő esőt, mely meglocsolja a földet és amely a te akaratodból előkészíti a jövendőt, amely nekünk kenyeret ad, és boldogulást biztosít. Kérünk téged, hogy a mi lelkünket is öntözd meg a te igéddel, hogy a lelkünk, szívünk, testünk, húsunk, vérünk, csontjaink hasonlóképpen a földhöz, amely körül vesz bennünket és életet ad, szintén legyen a te örömödre. Elsősorban a lelkünkért kérünk téged, mert te a lelkünket gondozod és ápolod, hiszen a te Fiadban, az ő lelkében és testében jöttél közénk. Add, hogy a magunk alkalmatlansága, kishitűsége, bizonytalankodása ellenére most is őt érezzük és őrá vágyjunk itt a magunk közösségében, nemcsak ebben az órában, hanem a mi mindennapjainkban is, reggel, nappal és éjszaka. Kérünk és köszönjük neked, hogy gondot viselsz ránk, tégy így ezután is, ha kedves ez előtted. A te Szentlelkeddel áldd meg családjainkat, szeretteinket, gyülekezetünket. Jézus nevében fohászkodunk hozzád, ámen.