Vörösmarti Református Gyerektábor – 2017 július.

Vörösmart, 2017. július

Napi programok

Öt napos angol-magyar és horvát nyelvű gyermektáborban vesznek részt tizennégy éven felüli vörösmarti és csúzai fiatalok július 11 és 15. között a vörösmarti református parókia kertjében és az egyházi épületekben. Idén tizenötödik alkalommal van szokatlan nyüzsgés ezekben a napokban a helyi reformátusok köreiben, mert ez alkalommal is, a kezdeti évek óta kialakult gyakorlat szerint az iskoláskorú gyermekek soron következő generációja találkozhat a nyári szünidőben barátaival és kortársaival.

 

Vörösmart, 2017. július

 

A felnövekedett generáció tagjai segítőként, szervezőként vesznek részt a napi feladatokban, van, aki családos lévén, a munkából hazatérve süt-fős, napközben szendvicseket készít a megéhezett gyermekeknek, tábor vezetőknek.

 

 

Vörösmart, 2017. július

Vörösmart, 2017. július

A házigazda a helyi református lelkipásztor, Varga György, aki a gyülekezet gondnokával és asszony testvéreivel együtt gondoskodik arról, hogy a résztvevők semmiben ne szenvedjenek hiányt. A vendégeik egyrészt a gyermekek, aki helyből, illetve a környező gyülekezetekből érkeztek, másrészt távoli vidékekről származó önkéntesek, akik a református hívó szónak engedelmeskedve tengereken és országhatárokon át is utaztak, hogy megismerjék a helyi reformátusok életét, örömeit. Az Egyesült Államokból érkezett kisbusznyi társaság mellett kárpátaljai magyar fiatalok és erdélyi diákok is örömmel jöttek közénk. Az előző években már megismert barátaink közül is visszatértek néhányan. A nyár elejétől különböző helyszíneken kezdődött evangélizációs és gyülekezeti táborok utolsó állomásaként járnak most közöttünk Tiszaújváros, Váchartyán, és a kárpátaljai Nagydobrony után.

A vörösmarti nyári gyülekezeti tábor a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház idei első nyári tábora, melyet hamarosan követ a csúzai- kopácsi és szentlászlói keresztyén gyermek tábor.

A gyülekezeteinkben megfigyelhető folyamatosan csökkenő gyermeklétszám mellett különösen fontos, hogy a gyermekek és szüleik olyan üzenetet vigyenek haza magukkal, amely alapot és erőt ad arra, hogy kis létszámú közösségeink meg tudják őrizni hitüket, nyelvüket és kultúrájukat a nehéz időkben is.

Vörösmart, 2017. július