VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZENTLÁSZLÓN

Veréb József írását

olvashatjuk a Veresi Krónikában (Veresegyház hivatalos lapja – 2019. december havi számában).

„Amikor először jártam Szentlászlón, a házaknak nem volt ablaka és teteje. Derékba tört villanyoszlopok, leomlott falak, elszenesedett gerendák látványa fogadott. Jöttem, mert tenni akartam valamit az itt élőkért.” Szlovák Zsolt – Veresegyház

“A többségében magyarok lakta falu, a horvátországi Szentlászló a délszláv háború idején a leghősiesebb ellenállást tanúsította a „Nagy Szerbiáért” harcoló szerb csetnikek és a Jugoszláv Néphadsereg túlerejével szemben.

1991. október 1-jén az agresszorok akna vetőkkel és ágyúlövedékekkel lerombolták a falu református templomát és a több hónapig tartó harc folyamán a település szinte összes lakóházát. Az itt élő magyarok és horvátok életük árán is ellenálltak, míg végül a megmaradt emberek menekülésre kényszerültek. A 152 napon át tartó véres küzdelem komoly áldozatokat követelt, „akik idős koruk vagy sebesülésük miatt nem tudtak elmenekülni, azok mind odavesztek.”

A település 1998 nyaráig lakatlan maradt, időközben a természet visszahódította az ember alkotta és a hadsereg által könyörtelenül romba döntött építményeket. Az élet él és élni akar, a romeltakarítással elkezdődött az újjáépítés. 1998-ban a Magyarok Világszövetségének eszéki találkozójáról Szentlászlóra, az Árpád-kori magyar településre utazva, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és Szlovák Zsolt vállalkozó a helyszínen szembesült a háború következményeivel.

Ezt követően Szlovák Zsolt kilenc munkatársával, négy teherautóval, két markolóval, a saját megélhetésüket biztosító rakománnyal, élelemmel, gyógyszerekkel és takarókkal felszerelkezve az elsők között érkezett a lerombolt településre. Jött, mert segíteni akart! Ahogy egy-egy telken végeztek a romok elhordásával, másnap már a visszatelepültek kezdték ásni és betonozni a házak alapjait.

Pásztor Béla polgármester a következőképpen emlékezett erre a szívszorító időszakra: „A Szlovákiában élő magyar író-politikus, Dobos László által szereztünk tudomást a horvát országi Szentlászló településen történtekről, az ott élő emberek kiszolgáltatott helyzetéről. Ennek okán Dobos úrral elmentünk a településre, ahol szörnyű látványban volt részünk. Romba dőlt építmények, elaknásított területek, felszaggatott vasúti sínpárak, járhatatlan utak mindenhol. Hogyan tudnánk segíteni? Felmerült a kérdés mindannyiunkban. Végül minden lehetőséget figyelembe véve, az engedélyek beszerzését követően a veresegyházi Szlovák Zsolt, – aki egy jó lelkű, tehetséges vállalkozó ember – segítőkezet nyújtott. A munkatársaival, erőgépekkel egy héten át romeltakarítást végeztek, majd ezt követően szép lassan beindulhatott az élet.”

Két évtizednyi idő telt el sok türelemmel és gyötrelemmel a település lakóházainak, középületeinek és templomának újjáépítése során. Szentlászló református temploma végül magyar kormányzati forrásból újult meg, így kerülhetett sor a 2019. október 31-i ünnepségre.

Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő-testülete, és – a saját költségén a romeltakarításban segítséget nyújtó – Szlovák Zsolt, a Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyház részéről az ünnepi alkalomra meghívást kapott, melynek az érintettek örömmel tettek eleget. A veresegyházi delegáció részt vett a szentlászlói református templom teljes körű újjáépítésének és a Reformáció évfordulójának ünnepségén, az ünnepi istentiszteleten. A templomi szertartás után megkoszorúzták a független Horvátországért folyó harcban elhunyt katonák és civil áldozatok emlékhelyét, majd ezt követően a falu lakosságával közös szeretetebéden vettek részt. Az ünnepség keretében Pásztor Béla polgármester és Szlovák Zsolt „Elismerő és Köszönő Oklevél” elismerésben részesült.”

VERÉB JÓZSEF

(in.: Veresi Krónika

Veresegyház hivatalos lapja – 2019. december hó.

https://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_1912.pdf )