Református Kalendárium, 2022 – Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Naptár és igefonál 7. oldal, A meghallgatott imádság 37, Esti Imádság 39, Ima Isten védelméért 40, Mikusa Róbert verse Kopácsra 42, Adventben 43, Novemberi Fohász 46, Cövek Sándor: Fohász 46, Múló Idő – Csányi Sándor sepsei presbiter imádsága a családért  47, Négy Hercegnő – Csányi Sándor verse 48, Hogyan olvassuk a Bibliát? 50, Az én imádságaim 51, Kempis Tamás: Krisztus követése 53, Cövek Ilona: Élsz-e még Sztárai népe? 54, Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz… Imádság 55, 393. dícséret – Imádság 56, A legszegényebbekért – Imádság 59, Közös imádságunk 62, A kövek kiáltanak – Vecseri János (ref. lelkipásztor) verse 87, Békássy Zoltán igehirdetése – Mi a jobb? 67, A jó pásztor – igehirdetés (K.D.) 70, A böjt szerepe életünkben – Varga György igehirdetése 76, „Ha az Úr akarja és élünk…” – Reppmann Dékány Zsuzsanna írása Berta Imre lelkipásztorról 80, Egyházunk esemény naptára 85, Csúzai felújítás, 2021. 87. oldal, XVII. Zsinat – Szentlászló 88, Évforduló: Hercegszöllős – 1576. augusztus 17-18. 89. oldal, Konfirmáció Csúzán 91, Zsinati Tanácsülés Kopácson 92, Konfirmáció a kopácsi református templomban 94, Tanévnyitó Istentisztelet Kopácson 94, Sepse 95, Kálvini Egyház 96, Televízió 97, Sepse – Vizitáció 98, Zsinati Tanács, Kopács 99, Október 31. – Csúzai ünnepség 101, Karancs 102, Szentlászló – megemlékezés 104, Szentlászló – gyülekezeti élet 105, Horvátországi Magyar Közösségünk 108, Eszék – gyülekezeti élet 110, Sepse 111, A vörösmarti református templom 112, Dokumentumok – Mit jelent az idézett bírósági megállapítás? 114, Nyílt levél – minden reformátushoz 115, Esemény naptár 118, MRE Zsinati Elnöksége részére – nyílt levél 131, A kövek kiáltanak – Vecseri János lp. verse 133, Levél a Generális Konvent egyik püspökének – Paukovics Margit, Sepse 134, Jogerős ítélet a két horvátországi református egyház jogutódlással kapcsolatos vitájában 139, A közigazgatási vita: Egyház – Új egyház 142, Végső ítélet a jogutódlásról 145, „Új szintre lépett szeptemberben a horvátországi reformátusok körüli vita Magyarországon” – reflexiók Balog Zoltán nyilatkozatára 149, „Kérdések Balog Zoltán magyarországi református püspökhöz és az ő eddigi rövid regnálásához” 152, Sastanak S Predsjednicom Komisije Za Odnose S Vjerskim Zajednicama 157, Találkozás a Vallási Közösségekkel Fenntartott Kapcsolatok Bizottságának Hivatalának Elnökével 160, Fényképek 163-

A borítón és a kötetben Varga Szakáts Mária rajzai szerepelnek

Az emmausi vacsora (borítón)

A holt Krisztus (65. oldal)

Jézus siratása (Pietà) (103. o.)

Az üres sír (107. o.)

Az olajfák hegyén (148. o.) címmel

Az évkönyv postai kézbesítéssel Magyarországon is megrendelhető a ref.croatia@gmail.com címen