Hálaadó istentisztelet Csúzán

A Reformáció ünnepén a csúzai református templomban tartott istentiszteletet a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház. A templom külső megújításának hálaadó istentiszteletén az igét dr. Kis Boáz lelkipásztor, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának titkára, jogi tanácsos hirdette a Thesszalonikaiakhoz írott I. levél 5. részének 6. verse alapján.

“Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.”

Az úrvacsorai szolgálatot Kettős Attila szentlászlói lelkipásztor végezte, majd köszöntötte a megjelenteket Kopácsi Kettős János püspök. Varga György lelkipásztor beszámolt a templomfelújítás menetéről, hálát adott az elkészültekért és megköszönte segítségüket mindazoknak, akik hozzájárultak a közösség otthonának felújításához.

A vendéglátó gyülekezet gazdag ebéddel kínálta a Kossuth Ház-ban összegyűlt helyieket és vendégeket, ahol még délután is zajlott az egyház és egyéb ügyeinkről folyó beszélgetés, eszmecsere.

Istennek legyen hála, hogy van még erő és igyekezet templomaink és közösségeink megtartásához és építéséhez, gyarapodásához lelkiekben és testiekben egyaránt.