Ökumenikus Istentisztelet Vinkovcin

2020. január 19.

Vasárnapi Ökumenikus Istentisztelet Vinkovcin.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspöke, Kopácsi Kettős János kopácsi lelkipásztor ökumenikus közös istentisztelet keretében találkozott a kelet-szlavóniai Tordincán a helyi református és szabad-keresztyén egyházak tagjaival. Az ökumenikus alkalmon a Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyház püspökével, Jasmin Milić anglikán püspökkel, valamint Lazar Kovačević, az Isten Egyháza pünkösdista egyház püspökével együtt tartottak istentiszteletet a Protestáns Egyház székhelyének is tartott egykor volt református templomban. A HMRKE püspöke igeolvasását és imádságát az Eszéki Rádióban egyenes adásban hallgathatták híveink.

Tordinca ref. temploma, 1988.

A vinkovci reformátusság a Reformáció kezdetén alakult Egyházzá. Az először 1520-ban alapított lutheri irányzatú közösség 1546-ban már a helvét irányt vette fel. Horvát ajkú lakosságának 175 református vallású tagja volt az 1990-es években bekövetkezett háború előtt. A harcok alatt a helyiek elmenekültek, csak páran jártak közvetlenül a harcokat követően a településen, közöttük a gondnok és felesége, akik máig látogatóik az egyházi alkalmaknak. A település teljesen elnéptelenedett, templomaik és házaik a harcok során megsemmisültek.

Háborús károk a tordincai ref. templomon, 1995.

A felújítások állami, egyházi és külföldi segélyekből kezdődhettek meg már 1995-ben. Református gyülekezeti terem épült az egykori lelkészlak helyén, a templom pedig amerikai presbiteriánus gyülekezetek egyházi segélyéből egy pünkösdista prozelita mozgalom keretében újult meg és áll mai formájában is.

Az ökumenikus alkalomra összegyűltek csoportja Vinkovcin, 2019-ben.

A gyülekezet Lángh Endre, Jasmin Milić és az amerikai Steven Kurtz, valamint a Magyarországi Református Egyház tevékenysége folytán felekezetet váltott, így pünkösdi közösség, majd anglikán felekezetű lett. A horvát anyanyelv miatt a történelme során erős katolizációs hatásoknak gyakran kitett közösség nem a többségi nemzet államilag is leginkább támogatott vallását vette fel, hanem a hirtelen ideáramlott lelki- és anyagi segélyek miatt a pünkösdisták által felkarolt evangéliumi mozgalom, majd a globális protestáns irányzatokban előretörő anglikán egyház támogatását élvezi.

Templombelső Vinkovci egykor volt református templomában, 2019.

Templombelső a szószékkel Vinkovcin a református templomban, 1988-ban.