Népszámlálás 2021.

Kedves Református Testvéreink,

Egyházunk a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház egyetlen horvátországi jogutódja és örököse, a Reformáció kora óta folyamatosan református hitünk őrizője és védelmezője. Ebben születtünk és keresztelkedtünk. Isten kegyelmét, Krisztus szeretetét és a Szentlélek vígasztaló közösségét hirdetjük istentiszteleteinken az Úr szavai szerint.

Magyar reformátusokként zsoltárainkat és dícséreteinket énekeljük, azokból erőt merítünk a holnapra nézve.Megjelentek újonnan alapított „megreformált“ (reformirana, protestantska, calvinska) egyházak is vidékünkön. Tagjaikat a mi egyházunkhoz tartozók közül toborozták. A bíróságok által is megállapított hamisságukkal sokakat félrevezettek.

Ezért tartjuk fontosnak, hogy legyünk felkészültek a szeptemberbenesedékes népszámlálás alkalmával, és kérjük, hogy a népszámlálási kérdőív 9. oldalán a 19. kérdés alatt, mely a hitvallásra kérdez rá, a REFORMATSKA megnevezést írassák be az összeíróval. Az ezt követő 20. kérdés alatt, mely a vallási közösség nevére kérdez rá, a REFORMATSKA KRŠČANSKA CRKVA MAĐARA U HRVATSKOJ megnevezést írják a kérdőívre, amely a vallási közösségek regisztrációjának 20. sorszáma alatt van bejegyezve.

Legyünk öntudatos hívei vallásunknak és egyházunknak, hogy együtt erősítsük hitünket és nemzeti közösségünket! Bizonyságul a fentiekre, kérjük együtt Isten áldását népünk és egyházunk minden tagjára!

„Te benned bíztunk, eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak…“ (90. zsoltár)

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége megbízásából testvéri köszöntéssel.