Missziói Munkaterv 2020

   A HMRKE Zsinati Tanácsa január 19-i ülésén jóváhagyta az egyház éves programtervezetét. Közösségi alkalmaink és előre lekötött gyülekezeti programjaink, amelyek az egyházi év során rendszeresen megtartásra kerülnek, a gyülekezetek lelkipásztoránál és gondnokainál nyilvántartott rendben történnek.
   Reméljük, hogy mind többen vesznek részt az alábbi különleges alkalmainkon is év közben, fiatalok és idősebbek egyaránt.

   Alapigénk, mely egész évben elkíséri közösségünket János evangéliumából hangzik: “Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen…”

   Hívogatjuk alkalmainkra testvéreinket és minden érdeklődő, ismerős, vagy ismeretlen barátunkat!

A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ MISSZIÓI MUNKATERVE, 2020.

Presbiteri konferenciák:

– Március 14-15. Kopács, Szentlászló, ünnepi fúvószenekari koncerttel 15-én két helyszínen.
– Április 25. szombat, Vörösmart (Baranya m-i Presb. Szöv.)
– November 21. Csúza
– December 12. Sepse

Női konferencia:

Április 4. szombat, Eszék (Botos Andrea, Piros)

Hittantáborok:

Július, Augusztus, helyszín: Vörösmart, Kopács, Szentlászló (angol nyelvi tábor: július 27-31.)

Reformáció napja:

Október 31., helyszín: Hercegszöllős

A HMRKE XVI. Zsinata: 2020. május 31., Kopács

Hercegszöllősi Zsinat évfordulós megemlékezés, istentisztelet és ünnepség: 2020. augusztus 16.