Kopács – Zsinati Tanács ülés

Zsinati Tanács, Kopács, 2021. augusztus 22.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa tartott ülést Kopácsi Kettős János püspök vezetésével a kopácsi református templomban vasárnap este. A tanácstagok jelenlétükkel minden egyházunkhoz tartozó gyülekezetet képviseltek.
A napirendi pontok között elhangzott a közelgő horvátországi népszámlálással kapcsolatos technikai kérdések megvitatása és az egyháztagok részére kiadható tájékoztatók kézbesítésének rendje és adminisztrálása.
A megjelentek megköszönték Varga György csúzai lelkipásztor és Kopácsi Kettős János szuperintendens erőfeszítéseit a felújítandó sepsei református templom részére érkezett állami támogatás ügyében. Az építkezés következő szakasza legfontosabb elemének a helyiek és az egyházi vezetőség is a templombelső felújítását tartja és szorgalmazza. Tudvalevő, hogy itt a saját tulajdonban lévő egyházi ingatlanok – a gyülekezeti terem és a parókia – idegenek által való használata, valamint előre nem látott körülmények az építkezés alatt megakadályozták, hogy a gyülekezet istentiszteletet tartson. A helyi presbitérium nem kívánt ideiglenes teret kialakítani az építési területen. Bízunk abban, hogy már ősszel ismét birtokba vehetik a sepsei reformátusok a belső templom teret és a lelkészlakot is.
A kopácsi gyülekezet készül a Kopácsi Halásznapokon való részvételre.
Egyházi látogatásaink szeptemberre tervezett alkalmait a helyi gyülekezeti képviselők a helyi feladatok megnövekedett száma (népszámlálás, iskolakezdés körüli elfoglaltságok, valamint utazási nehézségek) miatt elhalasztják későbbi időpontra.
Ősszel egyházunkban megkezdődik a presbiteri továbbképzések több éves ciklusa, melyre a helyiek mellett magyarországi presbitereket és lelkipásztorokat is várunk.
A magyarországi nepzetpolitikai államtitkárság üzenetéről is szó volt a tanácskozáson. Az üzenet tartalma érthető és világos az egyház vezetősége számára. Ugyanakkor rendkívül örvendetes, hogy az egyházon kívüli horvátországi magyar civil szervezetek többsége egy csatornán át jelentős támogatásban részesül ebben az évben is. Isten áldása legyen hosszú távon is azon a munkán, amelyre így lehetőség nyílik és választási ciklusonként újrakezdődik magyar szórványközösségeinkben Horvátországban. Az egyház tagjai ezekben a civil szervezetekben mint mustármag vannak jelen, kicsiny erejükkel mégis bizonyságot tesznek arról, Aki az egyháznak feje, a Krisztus.
Az alkalom igeolvasással kezdődött és imádsággal ért véget. Tagjainkat arra buzdítjuk, hogy imádkozó lelkületük és mindenki iránti szeretetük soha ne szűnjék meg.

Ref. Sajtószolg. HMRKE, 2021.