Konferencia Sárospatakon

Konferencia Sárospatakon

A népfőiskolai mozgalom 85. és a Népfőiskolai Collegium 30., három napos jubileumi közgyűlésére került sor Sárospatakon a Teológiai Akadémia dísztermében és a református templomban 2022. március 18-20. között.

A Konferencia szervezője a Collegium titkára, Nt. dr. Kis Boáz lelkipásztor, a HMRKE jogtanácsosa volt, akinek meghívására egyházunk 3 fős delegációja is részt vehetett a 3 napos rendezvénysorozat alkalmain. Dienes Dénes történész oldalán dr. Enghy Sándor rektor köszöntötte házigazdaként a megjelenteket. A program előadói a meghívóban szereplő személyekhez képest némiképp megváltozott, mert a közelgő magyarországi választások számos szakértőt a választási kampány feladataihoz szólított. Az egyházhoz tartozók azonban hűségesen, az ezelőtti népfőiskolai rendezvényekhez hasonlóan jelen voltak, így találkozhattak a hallgatók d. Szabó Dániellel, az Alliance tiszteletbeli elnökével, Horkay László nyugalmazott kárpátaljai püspökkel és volt nagydobronyi lelkipásztorral, ft. Csűry István királyhágómelléki püspökkel, hogy csak azokat említsem, akikkel Horvátországban egyházi szolgálatokban és baráti kapcsolatokban is volt már lehetőségünk találkozni és akik nem csatlakoztak az elmúlt időszak horvátországi egyházi üldözési mozgalmaihoz.

A Konferencián előadóként Varga György csúzai lelkipásztor előadását hallgathatták meg a jelenlévők “Hercegszöllősi örökség” címmel. A legérdekesebb előadást a Magyarországi Református Egyház nemrégiben kinevezett jogásza, Badacsonyi Zoltán, az MRE Jogi Osztályának vezetője tartotta. Előadásának címe: “A betű embere, a lélek szolgája”. Előadásában etikai normákat is érintett, melyek alapján a keresztyén ember felemelt fejjel járhat és kelhet az egyházban.

A résztvevők koszorút helyeztek el Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán professzorok sírjánál.
A horvátországi delegáció Tolcsván is látogatást tett, ahol 2018-ban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a tolcsvai Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány kezdeményezése révén minden évben egy-egy kopjafa kerül elhelyezésre, mely a Magyarok Összetartozása napján történő megemlékezések alkalmain keresztül a magyar nép összetartozását szimbolizálja. Egyházunk is elhelyezett itt egy kopjafát a nemzeti összetartozás emlékére 2018-ban. A helyiekkel a barátságunk az elmúlt években sem szakadt meg.