Bibliakörös asszonyok találkozója Csúzán

Március 30.-án délután 16.00 órai kezdettel közös bibliaórára került sor Csúzán. Szentlászlói, sepsei, hercegszöllősi és csúzai asszonyok közösen énekeltek, imádkoztak, bibliai igét hallgattak, majd szeretetvendégségen vettek részt.

János evangéliuma 12. részéből a fejezet első 12 versét olvasta fel bevezetőjeként Varga György lelkipásztor, ezután „Úton Jeruzsálem felé“ címmel áhítatot tartott a jelenlévőknek. A vendéglátók nevében Pinkert Ida gondnokasszony köszöntötte a híveket.

A szeretetvendégség süteményeit, kiflijeit és pogácsáit a csúzai asszonyok sütötték.

Ez az alkalom már a harmadik közös területi bibliaóra és találkozó volt, ami megrendezésre került a Covid19 pandémia miatt bevezetett és az utóbbi időben lazított megszorítások óta. A találkozók és hitet erősítő programok jó hatással vannak az egyházi közösségeinkben élők életére nézve. Imádkozunk azokért is, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. Számukra továbbra is adott a helyi gyülekezetekben heti rendszerességgel megtartott bibliaórai alkalom és egyéb egyházi rendezvényeink, melyekre szeretettel várunk mindenkit.

_________________________________________________________________________

JÁNOS EVANGÉLIUMA 12. (1-12. vers) rész

Mária nárdusolaja

Hat nappal a pászka ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel. Lázár is ott ült az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária nárdusolajból készült igen drága illatszert hozott elő. Az egészet ráöntötte Jézus lábára, majd a hajával törölte meg. Az illatszer illata az egész házat betöltötte.
Akkor megszólalt az egyik tanítvány, Iskáriótes Júdás, aki el akarta árulni Jézust: „Ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni háromszáz ezüstért! A pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna!” De ezt nem azért mondta, mintha a szegények érdekelték volna, hanem mert tolvaj volt. Ugyanis Júdás kezelte a csoport közös pénzét, és gyakran lopkodott belőle.
Jézus így válaszolt: „Hagyd békén Máriát! Hiszen ezt az illatszert a temetésemre tartogatta!8Szegények mindig lesznek a közeletekben, de én nem leszek mindig veletek.”

A főpapok Lázárt is meg akarják ölni

Az ünnepre összegyűlt tömeg között elterjedt a híre, hogy Jézus Betániában van, ezért sokan odamentek. De nemcsak őt szerették volna látni, hanem Lázárt is, akit Jézus feltámasztott a halálból. Emiatt azután a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik.11Ugyanis Lázár feltámasztása miatt sokan már nem a zsidó vezetőket követték, hanem Jézusban hittek.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Másnap, amikor az ünnepre érkező tömeg meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,13elé mentek, pálmaágakat lengettek, és ezt kiáltották:
„Hozsánna!
Áldott, aki az Úr nevében jön! Zsolt 118:25-26
Áldott legyen Izráel Királya!”