Bellye – Palizs Bibliája

A délvidéki Bellyei Református Egyházközség gondnoka, Palizs István gondozza a templomot és kertet, parókiát azóta, amióta a helyi gyülekezet a Kálvini Egyháztól visszakapta jogos tulajdonát egy bírósági végzés jogerős ítélete szerint. Palizs gondnok nyugdíjas éveit éli, de nagyon aktív minden közösségi munkában. Szabadidejében a mezőgazdaságban dolgozik, nagy gépeket hajt. A templom közepén álló asztal bársony borítású lapján egy Lehocki János asztalos által készített könyvtartón áll a Palizs család nagy méretű Bibliája. Benne feliratok, emlékeztetők találhatók, mint ahogy ez szokás a régi családi Bibliákban más helyeken is. Az egyik, ceruzával írt feljegyzés Borkó Imre haláláról tudósít. Palizsék és a törzsgyökeres, bellyei születésű reformátusok számos történetet ismernek a gyülekezet és tagjai életéről.

Bellyén minden vasárnap délelőtt 10 órakor tartanak istentiszteletet a református templomban. Hidegebb időben és a téli időszakban a gyülekezeti terembe vonulnak vissza a hívek. A szolgálatot a HMRKE lelkészei látják el. Felelős lelkipásztor: Kopácsi Kettős János szuperintendens, kopácsi lelkipásztor.