Kő, Baranya megye

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Kői Református Gyülekezete gondnoka Móricz Zoltán, az egyház Zsinati Tanácsának is tagja. Hosszú évek óta folytat küzdelmet azért, hogy a vasárnapi istentisztelet helyben, a település minden lakója előtt nyitott ajtók mögött adjon helyet a híveknek, és reméljük, hogy igyekezete hamarosan megtermi gyümölcseit. A kőiek egy része jelenleg a szomszédos településekre jár istentisztelete, de sokan el is maradtak az egyháztól a két, helyben működő felekezet közötti nézeteltérés miatt.


Ugyanis a reformátusoktól különvált Kálvini Egyház a kétezres évek elején a szerb megszálláshoz hasonlóan a templomot is megszállta és kinevezte pásztornak az egyik menekültségből hazajött megbízottját, akit Bölcskei magyarországi püspök szentelt fel az egyházi törvényeket minden ízükben megszegve. A hitükhöz és gyülekezetükhöz ragaszkodó hívek azonban ezt a helyzetet nem fogadták el.

Az az érdekcsoport járt el az egyház helyi vezetősége nevében éveken keresztül, aki az egyházi vagyonból a jogos tulajdonosokat kizárva pl. a földhasználattal élve előnyöket tudott megszerezni a többiek kárára. Az előnyökért cserébe semmit sem ajánlottak a gyülekezetnek, a templom lelakatolva áll, a parókiát az állam újíttatta fel, lakói ismeretlenek voltak a helyiek előtt a közelmúltbeli kiköltözésükig. Ezen a kiszolgáltatott helyzeten hamarosan változtatnak azok az eljárások, amelyek a törvényekkel összhangban jutottak el a visszaélések leleplezéséig és birtokba kerülésig.


Így ismét a hitvalló egyház előtt áll a jövő, hogy építsék és szépítsék közösségüket a kőiek Isten dicsőségére.