Adomány Kárpátaljára

A Markócon 2022. március 12-én tartott kibővített elnökségi ülésen határozat született arról, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezetei Ukrajna részére, azon belül a Kárpátalján maradt magyar református közösségek megsegítésére anyagi és természetbeni támogatást gyűjtenek, azt a rászorulók részére eljuttatják.

Ezért felhívást teszünk közzé, amelyben tudatjuk, hogy az alábbiak szerint gyülekezetenként a presbitérium és gondnok irányítása mellett tartós élelmiszereket, ruhaneműt, takarókat, kötszert, vitaminokat és pénzbeli adományt fogadunk el a közösségek tagjaitól és mindenkitől, aki támogatásával hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a nehéz helyzetben, háborús körülmények között élő civil lakosságot segítsük. Az adományokat a határozat szerint kárpátaljai otthonmaradó közösségeknek, elsősorban egyházi, református intézményekhez juttatjuk el, akik a helyi rászorulókat ismerik, a szükséget látják.

Információink szerint sokan költöznek a napokban ideiglenes jelleggel magyarok lakta településekre belső Ukrajnából, a harcok által sújtott vidékekről. Vannak, akik a helyi őslakosság tagjai közül az elmúlt évtizedekben kialakított, felújított és megalakult egyházi intézményekben most az ő kiszolgálásukat is vállalják, ellátják őket élelemmel, takarókkal, ruhaneművel, mert menekülésük közben csak a legfontosabb és kis csomagban szállítható személyes holmikat hozhatták magukkal, vagy még azt sem.

Az otthonmaradó magyar kisebbség tagjai is támogatásra szorulnak a megváltozott körülmények miatt. Ők azok, akik úgy döntöttek, hogy családtagjaiknak a biztonságos anyaországba és egyéb külföldre menekülését követően nem hagyják hátra házaikat, szülőföldjüket. Többségük az idősebb generáció tagja, sokan egyedül élők.
Javarészükről a református egyházon keresztül gondoskodhatunk a távolból azokkal az adományokkal, melyek alapvetően a túlélést jelentheti számunkra az élelmiszer ellátási gondok és a beszerzési akadályok, valamint a pénzhiány miatt.
A kárpátaljai református gyülekezetek tagjai, gondokai és lelkipásztorai nehéz körülmények között elismerésre méltó módon vállalják a segítő tevékenységek feladatait. Maguk is ismét szorult helyzetbe kerültek. A történelem során, az elmúlt száz esztendőben különösen is, Kárpátalja megpróbáltatásokat és üldöztetéseket tartogatott a keresztyének, köztük a reformátusok számára, de Isten megengedte, hogy ebben az időszakban a közösségek a hitben erősebbek legyenek.
Most a hitnek és az együvé tartozásnak ezt az erejét kell mozgósítani horvátországi gyülekezeteinkben is a kárpátaljaiak irányába, hogy egy testvérháborúban mi a szeretet testvérei legyünk az ott élők számára, akikre számíthatnak a bajban.

A Hercegszöllősi Református egyház adományokat gyüjt Kárpátaljára. Az adományokat a Hercegszöllősi Lelkészi Hivatalban veszik át, kedden és csütörtökön 17.00 – 19.00 óráig. Jelentkezni lehet ebben az ügyben a 098 295 703-as telefonszámon Sója Bálint főgondnoknál.

Természetbeni adományaikat Szentlászlón, Kopácson, Vörösmarton és Csúzán a helyi lelkészi hivatalban, vagy a gondnok elérhetőségén adhatják le.

Pénzbeli adományokat “Kárpátalja” megjegyzéssel a gyülekezeti pénztárba, illetve az alábbi horvátországi, illetve magyarországi egyházi számlára fizethetnek be átutalással:

Horvátországban:
Számlatulajdonos: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj
Broj Vašeg transakcijskog računa – IBAN (IBAN Számlaszám): HR65 2500 0091 1015 1973 5
SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb (Számlavezető Bank Swift kódja): HAABHR22
Számlavezető Bank neve: Addiko Bank d.d.

Magyarországon:
Számlatulajdonos: (HMRKE) Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház
Számlaszám: 16200230-10032031
IBAN Számlaszám: HU48162002301003203100000000
Számlavezető Bank Swift kódja: HBWEHUHB
Számlavezető Bank neve: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

(Fényképeinken: Kárpátaljai Református Egyházkerület – címer, Sója Bálint főgondok, HMRKE, Kopácsi Kettős János püspök, HMRKE)