2010 – Kopács – Lángh, Kanalas, Szenn, Varga, Jakab és Kettős L. akciója a Református Egyházközség felszámolására.


Lángh Endre, Kanalas János és Szenn Péter esküjüket szegett presbiterek között a kopácsi parókia erőszakos elfoglalásának kísérletekor, 2010-ben.

Mint ismeretes, a 2010-11-es illetéktelen és törvénytelen fellépés ellen 2020. szeptemberében a Zágrábi II. fokú Bíróságon jogerős végzés született, melyben minden ingatlannal, tulajdonjoggal kapcsolatos jog megerősítést nyert a Kopácsi Református Egyházközség javára a kilépett, de az egyházközség vagyonára igényt tartó, Szenn Péter által vezetett Kálvini Egyházzal szemben.

Az elbukott törekvést a háttérből támogatta a Generális Konvent, az MRE elnöksége és egyéb magyarországi és amerikai egyházi körök.

A kopácsi templomot az első Orbán-Kormány idején a magyar és horvát adófizetők pénzéből újították fel a délszláv háborúban szerzett sérüléseiből. A HMDK által kezelt, Orbán kormánytól kapott felújítási anyagi támogatás elszámolásából keletkező hiányzó összeget a Horvát kormány Eszék-Baranya megye által fizette ki. A hiány abból az okból keletkezett, hogy az ÁFA visszatérítésből a Magyar Kormány által jóváhagyott összeget kizárólag a kórógyi gyülekezet használta fel (az adományozó ezt nem szankcionálta), így az időközben folytatott és az adományozó által jóváhagyott kopácsi felújítások (lelkészlak) anyagi fedezet nélkül maradtak. A kivitelező (Gabarit) által a Kopácsi Református Egyházközségre inkasszált összeget azután fizette ki a támogató, miután a magyar kisebbségi- és parlamenti, majd megyei képviselő ezt a HDZ-vel való együttműködés feltételéül szabta. A magyarországi egyházkerületek nem nyújtottak segítséget az újjáépítési munkálatokban, sőt a nehézségek között kiszolgáltatott gyülekezet egy része és vezetői között feszültséget szítottak, amely a gyülekezet számos tagjának a távozásához, majd erőszakos templom- és parókiafoglalás kísérletéhez vezetett.


Ebben a helyzetben kéri a Kopácsi Református Egyházközség vezetősége a széles nyilvánosságot arra, hogy akinek fontos a református hívek egysége, az imádságban hordozza gyülekezetüket, és annak minden, az egység és békesség irányába történő igyekezetét.