SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK

A bibliai Ige bíztat: “szüntelenül imádkozzatok” (I.Thesszalonika 5:17).

Bátorítás ez, hogy kéréseinket, kívánságainkat Istentől kérjük, de gondjainkat, problémáinkat, bánatainkat is imádságban az Atyának mondhatjuk el. A Biblia arra is tanít, hogy az imádság ereje nagy (Jakab 5:6) és akármit kérünk Jézus nevében, megcselekszi azt, hogy Istené legyen a dicsőség.


A bibliaórákon Baranyában, és Szlavóniában imádkozó hívek jönnek össze, hogy közösen énekeljenek, hallgassák az igét. Borkó Julianna idejében Kopácson a bibliaköri alkalmakra 100 lélek is összegyülekezett.

Napjainkban már látszámában megfogyatkozott, és lelki életében is meggyengült a délvidéki református hívek közössége.
Bibliaórákra, bibliaköri alkalmakra azonban még mindig összejárnak a gyülekezetből a tagjaink, és sok régi imádság, vers, ének ekkor kerül elő.

Honlapunkon (reformatus.hu) és képeinken is ilyen, közösen elmondott és énekelt írások, versek imádságok olvashatók, melyeket számos alkalommal forgatunk egymással és Istennel közösségben:

– a délvidéki énekeskönyv 401 sz. énekéhez ifj. Gyenge Károly írt még verseket,

– a várdaróci Péter Magdolna versei

– Cövek Ilona (Várdaróc ) verse

– Kébert Irma (Csúza) összegyűjtött imádságai

– Cövek Sándor (Csúza) imádsága


Soli Deo Gloria!

Csúza, Varga György református lelkész