Archive For 2018.06.06.

A felekezeti összetartozás napja Horvátországban

 

Összetartozás Napja – Hercegszöllős, 2018. június 4.

 

„Feladatunk, hogy amellett, hogy emlékezünk mindazon elődeinkre, akik a legtragikusabb és igazságtalan körülmények között is kiálltak keresztyén hitünk, kultúránk és magyar anyanyelvünk mellett, emlékezve tehát a legnagyobbakra, (…) azt is elkötelezetten támogatnunk kell, hogy a ma lelkipásztorai, tanítói, orvosai, mérnökei, és minden valamirevaló dolgozó ember a lakóhelyén fejthesse ki erőfeszítéseit közössége és a maga javára… Mindez nap mint nap a legnehezebb választások elé állítja a határon túli magyarságot, mégis, hála Istennek, mindig vannak olyan közösségek, amelyek hamis oltárokon nem áldozzák fel a nemzeti összetartozás eszméjét és gyakorlatát. Legyen ez a mostani alkalom is ilyen kiállás a próbatételek sorában…” (Zs. Richárd)

 

Kopács, az Összetartozás Napján: 2018. június 2. Református lelkészek emléktáblája

Kopács, az Összetartozás Napján: 2018. június 2. A kultúra nyitott temploma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétfőn, 2018. június 4-dikén Vörösmarton, Csúzán, Kopácson és Hercegszöllősön is megemlékeztek a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház tagjai a 98 évvel ezelőtti tragikus következményekkel járó trianoni békeszerződésről a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A megemlékezéseken és a találkozókon egyházunk vezetői és tagjai körében részt vettek a határon túli református felekezetek képviselői is, valamint a Horvátországi Magyar Polgári Körök, a Presbiteri Szövetség és Nőszövetség, valamint a Borkó Juliánna Kör tagjai is.

A résztvevők megbeszéléseket tartottak a határon átnyúló egyházi és társadalmi szervezetek kapcsolattartásának jövőbeli lehetőségeiről is. Ennek eredményeképpen döntöttek a nemzeti felelősségvállalás és együttműködés egy lehetséges módjának megvalósításáról „A kultúra nyitott templomai” címmel.

 

TOLCSVA – Az Összetartozás Napja, 2018. június 2.

 

 

Pechó János hercegszöllősi fafaragó kopjafája, részlet. Tolcsva, 2018.

Pehó János hercegszöllősi fafaragó kopjafája, részlet. Tolcsva, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tolcsvai Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány 1995-ös évi kezdeményezése révén a Római Katolikus templom előtti parkban minden évben egy-egy kopjafa került elhelyezésre, mely a Magyarok Összetartozása napján történő megemlékezések alkalmain keresztül a magyar nép összetartozását szimbolizálja.

 

Az Összetartozás Ünnepe, Tolcsva, 2018.

A megemlékezéseken évente felállítottak és lelepleztek egy kopjafát, amely valamely határon túli területről érkezett Tolcsvára, hogy az év minden napján emlékeztesse az ott élőket arra, ami magyarságukban egyformán fontos mindenkinek, lett légyen otthona a mai Szlovéniában, Muravidéken, Kárpátaljáról, Erdélyben, Délvidéken, Őrvidéken, vagy a Felvidéken.

Helyi elöljárók koszorúznak az Összefogás Napján, Tolcsva, 2018.

Varga György lelkipásztor, Összefogás Napja, Tolcsva, 2018. június 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén, a horvátországi Hercegszöllősről érkezett kopjafa nyolcadikként hirdeti, hogy Tolcsva lakosai nem felejtik a határon túl élő magyarokat. Hermann László, Pocsai Vince és más fafaragó mesterek-művészek után idén a hercegszöllősi Pechó János által faragott kopjafát avatták a Csúzai (és Hercegszöllősi-, valamint Vörösmarti-) Református Egyházközség és lelkipásztora, Varga György egyházi főjegyző szolgálatával. Az eseményen a helyi elöljáróság képviselői mellett részt vett Sója Bálint hercegszöllősi gondnok. Az eseményen résztvevőket Varga György lelkipásztor áldotta meg.

Ünneplő szervezők csoportja az Összefogás Napján, Tolcsván, 2018.

 

A vendégek két napos látogatásuk alatt vendéglátóik vendégszeretetét élvezve tartalmas programokon is részt vehettek.

A Vizsolyi Biblia Kopácson

A Vizsolyi Biblia ünnepsége Kopácson, 2018. június 3.

 

A Kopácsi Református Gyülekezet vasárnapi délutáni istentiszteletét a templom harangjának a Bellyén, Laskón és Darócon is hallgató zúgása nyitotta meg.

Kettős Attila, szentlászlói református lelkipásztor a Zsidókhoz írt levél 4:10 és azt követő versei alapján hirdette az Igét.

“Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól, Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.”

Daruka Mihály (tb. p.) előadása Kopácson, 2018. június 3.

A frissen nyomtatott bibliai lapok Kopácson, 2018. június 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblianyomtató ismertető Kopácson, 2018. június 3.

A teljes Vizsolyi Biblia kiállítása Kopácson, 2018. június 3.

Daruka Mihály (tb. p.) előadása Kopácson, 2018. június 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettős Attila szentlászlói lelkipásztor nyitó áhítata után a 600 km-re fekvő Vizsolyi Biblianyomtató Műhely Élménymúzeum alapítója és vezetője, Daruka Mihály (tb. püspök.) vezette be a hallgatóságot a biblianyomtatás 428 évvel ezelőtti történeteibe. Hallgatósága megilletődve és nagy érdeklődéssel fogadta előadását, amely után a bellyei Lehocki János asztalosmester által készített nyomdagépet, valamint az egyházunk tulajdonába került Vizsolyi Bibliát is megtekinthették a helyi gyülekezeti tagok mellett azok is, akik más horvátországi református eklézsiákból érkeztek.

Az ünnepségen köszöntőt mondott meghívott kárpátaljai lelkészkollégánk és tiszteletbeli püspök testvérünk is, aki családjával együtt tisztelte meg jelenlétével közösségünket. Az ünnepi alkalmat a szentlászlói “Rozmaring” énekkar szolgálata kísérte.

A szentlászlói “Rozmaring” énekkar Kopácson, 2018. június 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Biblia és a nyomtató gép az érdeklődésnek megfelelően a mostani kiállítás keretében még néhány hétig megtekinthető lesz a Kopácsi Református Gyülekezetben Kopácson, a Petőfi Sándor utca 4. szám alatt.

Go Top