A felekezeti összetartozás napja Horvátországban

 

Összetartozás Napja – Hercegszöllős, 2018. június 4.

 

„Feladatunk, hogy amellett, hogy emlékezünk mindazon elődeinkre, akik a legtragikusabb és igazságtalan körülmények között is kiálltak keresztyén hitünk, kultúránk és magyar anyanyelvünk mellett, emlékezve tehát a legnagyobbakra, (…) azt is elkötelezetten támogatnunk kell, hogy a ma lelkipásztorai, tanítói, orvosai, mérnökei, és minden valamirevaló dolgozó ember a lakóhelyén fejthesse ki erőfeszítéseit közössége és a maga javára… Mindez nap mint nap a legnehezebb választások elé állítja a határon túli magyarságot, mégis, hála Istennek, mindig vannak olyan közösségek, amelyek hamis oltárokon nem áldozzák fel a nemzeti összetartozás eszméjét és gyakorlatát. Legyen ez a mostani alkalom is ilyen kiállás a próbatételek sorában…” (Zs. Richárd)

 

Kopács, az Összetartozás Napján: 2018. június 2. Református lelkészek emléktáblája

Kopács, az Összetartozás Napján: 2018. június 2. A kultúra nyitott temploma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétfőn, 2018. június 4-dikén Vörösmarton, Csúzán, Kopácson és Hercegszöllősön is megemlékeztek a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház tagjai a 98 évvel ezelőtti tragikus következményekkel járó trianoni békeszerződésről a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A megemlékezéseken és a találkozókon egyházunk vezetői és tagjai körében részt vettek a határon túli református felekezetek képviselői is, valamint a Horvátországi Magyar Polgári Körök, a Presbiteri Szövetség és Nőszövetség, valamint a Borkó Juliánna Kör tagjai is.

A résztvevők megbeszéléseket tartottak a határon átnyúló egyházi és társadalmi szervezetek kapcsolattartásának jövőbeli lehetőségeiről is. Ennek eredményeképpen döntöttek a nemzeti felelősségvállalás és együttműködés egy lehetséges módjának megvalósításáról „A kultúra nyitott templomai” címmel.