“Lélekben együtt” (Zajedno u Duhu)

A Horvát Televízió 1-es csatornáján futó “Lélekben együtt” (Zajedno u Duhu) egyházi műsor szerkesztői készítettek interjút a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspökével, Kopácsi Kettős János lelkipásztorral a kopácsi református templomban ma délután.

A püspök elmondta, hogy nagy változások előtt áll a horvátországi reformátusság. A református egyházi közigazgatási rend a feje tetejéről a talpára állt a közelmúltban megszületett jogerős végzés és földhivatali eljárások következményeképpen. A horvátországi reformátusok ismét saját berkeikben tudhatják a háború után egy időre (mintegy 20 évre) elorzott istentiszteleti helyeiket, parókiáikat.

A változások neheze ezután következik, ugyanis, mint kiemelte: a megbékélés hangjának és az isteni igazságosságnak kell érvényt szerezni sok-sok párbeszéddel munkálva és kisimítva azokat az ellentéteket és feszültségeket, amelyben az elmúlt időben a hitvalló gyülekezetek éltek.
A püspök reményét fejezte ki, hogy nem csupán emberi erővel kell az összhangot a különböző felekezetek és gyülekezetek között megteremteni a jövőben, hanem Isten szeretete által is támogatást kell nyernünk ahhoz az törekvéshez, amelyet eddig szemmel láthatóan is áldással kísért az Egyház Mindenható Ura.
Ezért, mint mondotta, a közeljövőben egyházi gyűléseket és tanácskozásokat terveznek tartani, amelyen a jogvesztett gyülekezetek tagjai is részt vehetnek és tájékozódhatnak a fejleményekről.