Közlemény – 2019. szeptember 06.

"Reméljük, hogy a Kálvini Egyházon belüli személyi problémák sora hamarosan megoldódik..." (Közlemény - 2019. szeptember 06.)

Felbontatlan levelek

A 2019/20-as tanévkezdéssel elkezdődtek a tanári konferenciák is a hittan tanárok részvételével a drávaszögi magyar nemzetiségi iskolákban. Helyenként több felekezet is tart hittanórákat a tanrendbe illesztve. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház laskói, bellyei és kopácsi, valamint várdaróci hittanosai hamarosan megkezdik a nyári szünet utáni új tanévet, melyben hitoktatójuk Kettős Attila lelkipásztor lesz.

A HMRKE és a Kálvini Egyház helyi képviselői között is egyfajta párbeszéd kezdődött. Annak kapcsán, hogy a Kálvini Egyház helyi lelkészét - minthogy évtizedek óta kinevezett, nem megválasztott lelkészről van szó - a laskói parókiáról való kiköltözésre szólította fel Szenn Péter lévita püspök, a lelkész biztonsága érdekében kéréssel fordult az általa addig támadott HMRKE felé. A feszültség a Kálvini Egyházon belül jelenleg abból ered, hogy kiderült, hogy a helyben szolgáló lelkipásztorok mindegyikének magasabb iskolai végzettsége van, mint a püspöknek, ezért annak intézkedési jogát vitatják.

A püspöki szolgálatában újra nem választott, és az egyház szakadások miatt felelőssé tett laskói lelkész és felesége szerint ők mindig is a két egyháztest közötti közeledés érdekében léptek fel, és ezért is hátrány éri őket és szintén lelkipásztor fiukat egyházukban, bár ő is ugyanabban a pünkösdista bibliaiskolában végezte tanulmányait, mint a jelenlegi püspök, Szenn Péter.

A HMRKE püspöke cáfolva a laskói lelkész együttműködési szándékát közzétette egyháza vezetősége előtt a mellékelt két levelet. Ezek csupán példái annak a számos küldeménynek, melyeket az utóbbi években a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház vezetősége a Kálvini Egyház irányába küldött kapcsolatfelvételi kezdeményezésként, s amelyek minden esetben felbontatlanul kerültek vissza a feladókhoz. A két egyház közötti közeledés lehetőségét Csáti Szabó Lajos és Szenn Péter püspöki idejük alatt egyaránt teljes mértékben elutasították, mindenben szembehelyezkedve Kopácsi Kettős János püspök és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház vezetősége és tagjai szándékával.

"Reméljük, hogy a Kálvini Egyházon belüli személyi problémák sora hamarosan megoldódik, és egyházuk törvényes vezetőségével végre megkezdődhetnek a tárgyalások a teljes horvátországi magyar és horvát nyelvű református tagság javára." - áll a HMRKE Sajtószolgálatának közleményében.