Kórógy – Népszámlálás 2021.

A HMRKE közleménye és a kórógyi egyházi ingatlanok – tulajdoni lap melléklet)

Mint ismeretes, a Horvát Köztársaság Kereskedelmi Legfelső Bírósága 2021. június 28-i végzésével jogerőre emelte jogutódlás kérdésében első fokon meghozott 2019. november 29-i határozatát, amely kimondta, hogy a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi jogutódja a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (cím fejlécünkben).

Reméljük, hogy a Magyarországi Református Egyház az 1999-ben alakult Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházzal jogutódlás ügyében lezárult perben a Horvát Köztársaság Bírósága által meghozott ítéletet tiszteletben tartja.

Megjelentek újonnan alapított „megreformált“ (reformirana, protestantska, calvinska) egyházak is vidékünkön. Tagjaikat a mi egyházunkhoz tartozók közül toborozták. A bíróságok által is megállapított hamisságukkal sokakat félrevezettek.

Ezért tartjuk fontosnak, hogy legyünk felkészültek a szeptemberben esedékes népszámlálás alkalmával, és kérjük, hogy a népszámlálási kérdőív 9. oldalán a 19. kérdés alatt, mely a hitvallásra kérdez rá, a REFORMATSKA megnevezést írassák be az összeíróval. Az ezt követő 20. kérdés alatt, mely a vallási közösség nevére kérdez rá, a REFORMATSKA KRŠČANSKA CRKVA MAĐARA U HRVATSKOJ megnevezést írják a kérdőívre, amely a vallási közösségek regisztrációjának 20. sorszáma alatt van bejegyezve.

Képünkön: Kórógyi ingatlanok tulajdoni lap másolata és népszámlálási segédlet