Kálvini Egyház – Zsinat Rétfalun

Rákos Loránt felvidéki püspökhelyettes igehirdetési szolgálatával tartotta a Kálvini Egyház évi rendes Zsinatát Rétfaluban 2021. október 16.-án. A szűk körű tanácskozáson résztvettek a Kálvini Egyház vezetői, lelkészei és gyülekezeti gondnokai.

Az előző esti ünneplés azonban ezúttal elmaradt.

A Zsinat érdekessége volt, hogy bár az ülésnek helyet adó templom és parókia a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház tulajdona, mégis, a tulajdonos méltányosságából lehetőség volt arra, hogy ez az egyházi közösség ezen a helyen az utolsó zsinatát megtarthassa.

Az érdekesség mellett rendkívül fontos is volt a megjelentek számára minden, amiről szó volt, ugyanis a lelkészek és a gondnokok most szembesültek a legfrissebb tényekkel, amik a 2019. novemberi bírósági végzés idei jogerőre emelkedésével bírósági határozatban összefoglalva is megjelentek.

(Ennek értelmében a háború előtti refomátus egyháznak a horvátországi jogutódja az eddig minden elképzelhető módon ellehetlenített Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház. Vagyis az a közösség, amely tények hosszú sorára építve 18 év alatt türelmesen, közigazgatási perben védte meg igazát a “góliátokkal” szemben… és amely kivívta, hogy biblikus alapokra épített egyházi alkotmánya a hitvalló gyülekezetek által működhessen a következő időszakban is. Reméljük, hogy ez az időszak a béke időszakát jelenti majd…)

A zsinaton megmutatkozott, hogy a képviselők egy része a zsinati jogtanácsos határozott álláspontja ellenére sem fogadja el a jogerős bírósági döntést. Sőt, minden lehetséges fórumon támadni fogják azt. Ebben Magyarország Kormánya és a HMDK, azon belül Jankovics Róbert országgyűlési képviselő segítségét kérik és köszönik, amint tette ezt Darko Tursic, Sepséről. Baráti kapcsolataikat egyházi körökben is ennek érdekében remélik felhasználni, ennek eredménye a Generális Konvent elnökének Debrecenben kiadott támogató nyilatkozata és a jelen lévő felvidéki szolgálattevő személye is. Évtizedeken keresztül gyakorolt módszereikben láthatólag nem rendítette meg őket egy törvényes eljárás lezárulta. Azonban hamarosan bekövetkezhet a szembesülés további olyan helyzetekkel, melyek személyi következményekkel is járhatnak. Az ingatlanok, templomok és parókiák nélkül maradt egyház eddigi kedvezményezettjeit a tulajdonossal való együttműködés hiányában kilakoltatás fenyegeti. Ebben az esetben a lelkészeknek az elmúlt évek alatt megszerzett saját tulajdonukban lévő ingatlanjaikba kellene átköltözniük, de erre egyelőre nincs készség.

A zsinat után felvetődik a kérdés: a zsinat alkotói, a gondnokok, lelkészek ismerik-e pontosan azokat a körülményeket, tényeket, amely alapján a Kálvini Egyház nehéz és esetenként törvénytelen helyzetekbe sodorta magát az idők során? Tényleg azonosulni tudnak a bíróság által is elítélt eljárásokkal, nem akarják érteni az ellen-állításokat? Vagy csak áldozataik ők maguk is egy haszonleső, mindenáron a saját érdekeiket szem előtt tartó szűk megélhetési csoportnak, akik a felelősség rájuk háruló következményei elől elkeseredetten keresnek halasztást és kibúvót?

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége türelmi időt adott a Kálvini Egyház tagjainak arra, hogy lépéseiket átgondolják és együttműködési szándékukat kifejezzék. Válaszában a mostani zsinat Rétfalun egyelőre nem az együttműködés irányába mutat.

Fotó: Facebook