Helyreigazítás – Vizsolyi lelkész és gondnok

HMRKE delegáció Vizsolyban

A Vizsolyi Református Egyházközség nevében 2019. február 09-én kiadott „Tájékoztató Körlevél” címmel megjelent írásban a levél szerzői (Kovács Zsolt Levente és Király Lászlóné) valótlanul állították, hogy „tájékozódva a fennálló helyzetről” felhívják a református hívek figyelmét arra, hogy „mi is a valós tényállás” a 2019. február 16-án megtartott vizsolyi alapkőletételi ünnepségre vonatkozóan. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Vizsolyi Református Egyházközség gondnoka és lelkipásztora megnyilatkozása előtt semmilyen formában nem tájékozódott a megnevezett programmal kapcsolatban sem a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely vezetőjénél, sem a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház képviselőinél.

1

Kovács Zsolt Levente és Király Lászlóné (lelkész és gondnok) a közszemlére tett levélben valótlanul állította, hogy „a meghirdetett program szerint Kopácsi Kettős János önmagát horvátországi magyar református püspöknek tartó személy lelkészi jellegében áhítatot kíván tartani a meghirdetett kulturális rendezvényen”. Ezzel szemben a valóság az, hogy Kopácsi Kettős János püspök a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház megválasztott püspöke (szuperintendense), az egyház Zsinati tanácsának lelkészi tagja és elnöke, akit Vizsolyban az alapkőletétel alkalmából igehirdetés és áldás mondására felkértek.

2

Kovács Zsolt Levente és Király Lászlóné (lelkész és gondnok) a közszemlére tett levelükben valótlanul állították, hogy „az illető a református név joghasználatában perben áll még a horvátországi bíróságok előtt is”. Ezzel szemben a valóság az, hogy Kopácsi Kettős János nem áll semmiféle perben bíróságok előtt, különösen a református név joghasználatának vonatkozásában sem.

3

Kovács Zsolt Levente és Király Lászlóné (lelkész és gondnok) körlevelükben valótlanul állították, hogy Kopácsi Kettős János „legitim egyházi elismeréssel nem rendelkezik…”. Ezzel szemben a valóság az, hogy Kopácsi Kettős János az egyetemes református egyház tagja, egyháza pedig Horvátországban 1993 óta, mai nevén Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) néven a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyháznak jogutódja, a Horvát Köztársaság jogrendjében elismert és bejegyzett egyház.

4

Kovács Zsolt Levente és Király Lászlóné (lelkész és gondnok) körlevelükben valótlanul állították, hogy „református egyházunk zsinata nem ismerte őt el, sőt a vele kapcsolatban álló valódi (?!) református egyházi személyek fegyelmi vétséget követnek el.” Ezekkel szemben a valóság az, hogy a levél írói állításaikat kérésre nem tudták bizonyítani, azok alaptalan és értelem nélküli megjegyzések.

A lelkész megkeresésünkre elmondta, hogy a levélben foglaltak az egyházmegye esperesének kérésére kerültek lejegyzésre és a levél esperesi kérésre a hivatalba került továbbításra. Elmondása szerint nem tud arról, hogy a levél miként jutott el a horvátországi Kopácsra, a HMRKE székhelye szerinti településre, és ki által került kifüggesztésre a település nyilvános terein. Elmondása szerint nem állt szándékában levelével megsérteni vagy megbántani bárkit is, a levél nyilvános felhasználásától elhatárolja magát és a levélben szereplő alaptalan és hamis dolgok állításáért elnézést kér az érintettektől.