Egyházlátogatás Szentlászlón

2021. május első istentiszteletén a kelet-szlavóniai Szentlászlón járt Varga György baranyai esperes és Sója Bálint országos főgondnok.

Egyházlátogatásuknak célja a Covid korlátozások enyhülése után az volt, hogy személyesen is találkozzanak a horvátországi magyar reformátusság területileg északi és déli gyülekezeteinek tagjaival. Így próbálják felvenni a kapcsolatot egymással híveink a szűkebb hazában, hogy a korlátozásokat követően ismét az egyház missziói terve szerint lehessen istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmakat szervezni, melyeken minden egyház- és gyülekezeti tag részt vehet.

Csiffáry Éva szentlászlói lelkipásztor hirdette a hálaadó istentiszteleten Isten Igéjét, a Megváltó szeretetét, amely minden emberre kiterjed. A látogatókat Dezső László gondnokhelyettes és pénztáros köszöntötte.